België

Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie — De vaste waarden van de Fujifilm Groep

We gebruiken geavanceerde, bedrijfseigen technologieën om producten en diensten van topkwaliteit te bieden die bijdragen aan de vooruitgang van cultuur, wetenschap, technologie en industrie, en aan de verbetering van de bescherming van gezondheid en het milieu. Het is onze hoofddoelstelling om de levenskwaliteit van mensen wereldwijd te verbeteren.

Visie ー De idealen van de Fujifilm Groep

Op basis van een open, eerlijke en transparante bedrijfscultuur en dankzij de geavanceerde bedrijfseigen technologieën, is Fujifilm vastbesloten een marktleider te blijven door de uitdaging aan te gaan om nieuwe producten te ontwikkelen en toegevoegde waarde te creëren.

Handvest van Fujifilm Groep voor bedrijfsgedrag / Gedragscode 

We hebben het Fujifilm Groep Handvest voor bedrijfsgedrag en de gedragscode opgesteld om de spirit van onze bedrijfsfilosofie en -visie bij elke werknemer van de Groep te introduceren, in Japan en in het buitenland. De opstelling en herziening van dit Handvest voor Bedrijfsgedrag en de Gedragscode worden vastgesteld door het ESG -comité van FUJIFILM Holdings Corporation, en gerapporteerd aan de raad van bestuur.