België

Duurzaamheid

Delen

MVO-beleid

Het eerste product van de Fujifilm-groep was cinematografische film, een product dat wordt gefabriceerd met veel schoon water en frisse lucht. Het is ook een product waarbij klanten 'op vertrouwen moeten kopen', omdat ze het niet vooraf kunnen uitproberen. Al sinds de oprichting hanteert de Fujifilm-groep een aanpak waarbij veel nadruk ligt op milieubescherming en het behouden van het vertrouwen van belanghebbenden. Deze aanpak is het startpunt voor onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wordt binnen onze groep nog steeds doorgegeven als zijnde het 'DNA' van de Fujifilm-groep.

[image]De MVO-aanpak van de Fujifilm-groep
De MVO-aanpak van de Fujifilm-groep

De Fujifilm-groep wil door maatschappelijk verantwoord te ondernemen onze bedrijfsfilosofie in de praktijk brengen door middel van oprechte en eerlijke bedrijfsactiviteiten en daarmee bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

We zullen niet alleen onze economische en wettelijke verantwoordelijkheden vervullen, maar ook:

  1. inzicht verwerven in wereldwijde en lokale milieu- en maatschappelijke kwesties en door middel van onze bedrijfsactiviteiten waarde creëren om deze kwesties aan te pakken.

  2. onze impact op het milieu en de maatschappij blijven evalueren en ernaar streven voortdurend nog beter te presteren en tegelijkertijd onze positieve impact op de maatschappij te vergroten.

  3. voortdurend opnieuw beoordelen of onze activiteiten adequaat zijn afgestemd op de eisen en verwachtingen van de samenleving door proactieve betrokkenheid bij onze belanghebbenden.

  4. de bedrijfstransparantie verbeteren door actief informatie openbaar te maken.

MVO-plan

De Fujifilm-groep heeft haar Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030) opgesteld als een MVO-plan waarin doelstellingen voor het boekjaar 2030 worden gespecificeerd. Dit plan moet de basis leggen voor de bedrijfsmanagementstrategieën voor duurzame groei van de groep. In het kader van dit plan zal de Fujifilm-groep aanvullende maatregelen introduceren om via onze bedrijfsactiviteiten oplossingen te vinden voor maatschappelijke kwesties, zoals het introduceren van innovatieve technologieën, producten en diensten, in ons streven om uit te groeien tot een bedrijf dat een grotere bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

[image]Sustainable Value Plan 2030

Sustainable Value Plan 2030

MVO-activiteitenrapport

Inleiding tot de MVO-activiteiten van de Fujifilm-groep. Door op het pictogram te klikken krijgt u toegang tot informatie over milieu, gezondheid, dagelijks leven, werkstijl, toeleveringsketen en bestuur.

[image]Duurzaamheidsrapport
Duurzaamheidsrapport

De meest recente versie en eerder versies van de duurzaamheidsrapporten vindt u op de website van FUJIFILM Holdings.