België

Fundamentele technologieën

Analyse

Mogelijkheid om mechanismen duidelijk aan te tonen met behulp van analytische technologie

  • Mechanismes duidelijk weergeven met behulp van analytische technologie

  • Drie technische krachten die analytische technologieën ondersteunen

    1. Theoretische berekening: Belangrijk voor technologieën voor theoretische berekening/geneeskunde/apparaatontwerp
    2. Analytische chemie: Ultragevoelige analytische technologie die meteen elke atoom en molecuul detecteert
    3. Fysieke chemie: Technologieën voor de visualisatie van functionele deel van materiaal/geneeskunde/apparatuur

Toont duidelijk mechanismes met behulp van analytische technologie

Structurele oriëntatie-analyse van kristallijne moleculen in WV laag

Analyseren van complexe oriëntatiestructuren met continue veranderende hellingshoeken (gemiddelde moleculaire hoek) en oriëntatiegraad (verdeling hellingshoek)

Analyse van de antioxiderende werking van het cosmetische materiaal astaxanthin

Bij het selecteren van astaxanthin de mate van antioxiderende werking meten in vergelijking met andere materialen

Berekeningen van oppervlakte-actieve stoffen

Het reproduceren van de resultaten van reactieve stofadditieven in elektrolytische oplossingen met behulp van onze "Kyo"-computer voor berekening van grootschalige, eerste-orde dynamiek van moleculen

Analyse van de dispersietoestand in hoge concentraties gedispergeerde materie

Nauwkeurig beoordelen en analyseren van hoge concentraties van flocculaties die de prestaties en de verspreidingsstatus (um-mm) zonder verdunning beheersen