België

R&D-visie

Wij hechten veel waarde aan verbeeldingskracht om ons een voorstelling te maken van de toekomstige samenleving en om R&D na te streven die maatschappelijke vraagstukken helpt oplossen.

Fujifilm heeft zijn oorsprong in het zilverhalogenide-fotosysteem, dat gebaseerd is op een combinatie van een breed scala aan technologieën. Juist omdat wij deze kerntechnologieën in de loop der jaren hebben verfijnd en gecultiveerd, hebben wij een grote bedrijfsherstructurering kunnen doorvoeren die ons heeft gebracht waar wij nu zijn.

Anderzijds geloven wij dat het bij toekomstig onderzoek en ontwikkeling van fundamenteel belang is een brede en open 'verbeelding' te hebben, die gevoeliger en ruimdenkender is dan ooit en te denken vanuit het perspectief hoe de samenleving en de mensen zullen veranderen in de snel veranderende en discontinue omgeving die ons omringt. We begrijpen de essentie van de diverse informatie die elke dag komt en gaat en koppelen deze aan snelle actie. Door dergelijke R&D te bevorderen, zullen wij werken aan het creëren van nieuwe waarde die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen.