België

DRI-CHEM NX10N

NEW

Een bloed-ammoniaktestanalysator die een bloedmonster kan onderzoeken en de testresultaten binnen twee minuten kan leveren.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Eenvoudig te bedienen NH3-analysator voor volbloedtests in noodgevallen

Slechts ongeveer 2 minuten nodig om testresultaten te verkrijgen

NX10N biedt een snelle verwerking voor dringende tests op ammoniakgehalte in bloed. Dankzij de eenvoudige bediening is het mogelijk het resultaat te verkrijgen in slechts ongeveer 2 minuten na het starten van de test.

Volbloedtests geschikt voor onmiddellijke analyse

NX10N is een analysator die onmiddellijke tests mogelijk maakt met behulp van het zojuist afgenomen volbloed, waarvoor slechts 10 μL van het monster nodig is. Deze analysator levert nauwkeurige resultaten bij het meten van het ammoniakgehalte in het bloed dat in de loop van de tijd stijgt.

Groot meetbereik

Met het QC-kaartsysteem is nauwkeurige meting over het gehele bepalingsbereik (7-357 μmol/l) gegarandeerd.

Gegevensexport

De verkregen gegevens kunnen vanaf de USB-poort naar het externe systeem worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om de patiëntgegevens in te voeren met behulp van de barcodelezer.

  • * Neem voor systeemspecificaties die nodig zijn voor communicatie met andere apparaten contact op met uw lokale distributeur.