België

ECHELONTM Smart

Kleine voetafdruk en kostenefficiënt - zonder afbreuk te doen aan de diagnostische kwaliteit en snelheid.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Smart TOEPASSING

Toepassingen die de bruikbaarheid van beelden van het hoofd, thorax en abdomen verbeteren.

All Around RADAR

Effecten van RADAR bij TOF MRA en GrE T2*WI

RADAR is met behulp van een zeer nauwkeurige technologie voor signaalcorrectie toegepast op GrE-sequenties. Dit heeft het gecombineerde gebruik van RADAR mogelijk gemaakt in alle sequenties die vereist zijn voor routineonderzoeken van het hoofd.

Beeldvorming van plaque*1

Voor diagnose van de kenmerken van plaque

Voor de diagnose van kenmerken van plaque in de halsslagader is een MR- beeld met hoog T1-contrast vereist.

De asynchrone RADAR-SE-methode waarop Radial Scan is toegepast, behoudt een constante TR zonder invloed van pulsatie en kan beeldvorming uitvoeren met een hoog T1-contrast dat geschikt is voor de diagnose van kenmerken van plaque.

Door de sterkte van het ROI-signaal te normaliseren volgens een referentie, geeft de SIR-kaart een kleurenkaart met verhoudingen van de signaalsterkte weer. Door dit op beeldvorming van plaque toe te passen, kan de diagnose van de kenmerken van plaque worden vergemakkelijkt.

isoFSE

3D-beeldvorming in high-definition wordt mogelijk gemaakt door optimalisatie van de patronen van RF-toepassingen

isoFSE is een snelle 3D-beeldvormingsfunctie voor isovoxels. De kantel hoeken van de pulsen voor herfocusing van FSE worden gevarieerd om de invloed van schommelingen in de signaalsterkte van MultiEchoes te onderdrukken en 3D-beeldvorming in high-definition mogelijk te maken. De optimalisatie van deze toepassingspatronen resulteert in hoge contrasten die worden gerealiseerd met T1WI, T2WI- en FLAIR-beelden.
De volumegegevens met een hoge spatiale resolutie die bij de beeldvorming worden verkregen, kunnen worden gebruikt om in de MPR-verwerking beelden van een dwarsdoorsnede te reconstrueren.

Reconstructie beschikbaar voor elke doorsnede

BeamSat TOF*1

Grotere zichtbaarheid van hemodynamische veranderingen, bijvoorbeeld omwille van een stenose.

Toevoeging van hemodynamische informatie aan TOF

Bij TOF-beeldvorming wordt pre-saturatie van het type BeamSat-pulsen (potloodvormige straal) op basis van toepassing van lokale excitatie gebruikt om selectief enkele van de bloedstroomsignalen te onderdrukken die nodig zijn voor de identificatie van de hemodynamiek.

Als beeldvorming wordt uitgevoerd met BeamSat-pulsen die zijn gespecificeerd voor een doelbloedvat, kunnen de stroomsignalen van dat bloedvat worden onderdrukt en kan het dominante gebied worden geïdentificeerd. BeamSat-pulsen kunnen met behulp van een speciale GUI worden ingesteld op willekeurige posities en hoeken. De posities van de BeamSat-pulsen kunnen vrij worden ingesteld ten opzichte van een doelvat.

Grafiek van de BeamSat-pulsexcitatie (schematisch diagram)

Zeer nauwkeurige controle van pre-saturatiepulsen met behulp van de spiraalvormige, tweedimensionale excitatiemethode

Profiel van de BeamSat-pulsexcitatie

Bundelvormige pre-saturatiepuls, gerealiseerd door een hoge systeemprestatie

Speciale GUI voor BeamSat

In het scherm van de BeamSat staat de ononderbroken lijn voor een dichterbij gelegen deel en de onderbroken lijn voor een deel dat verder ligt dan het scanogram; het tussenliggende deel is een doorsnede van een BeamSat en een scanogram.

Voorbeeld van een BeamSat-pulsinstelling op de linker ICA

SAG-doorsnede: Positie van het contact met de neuswortel/sella turcica
AX-doorsnede: Positie van het contact met de piramide/clivus

Subtractie van beelden met en zonder BeamSat-pulsen kan worden weergegeven in een omgekeerd zwart-witbeeld om het te visualiseren zoals in MR-DSA.

Zonder BeamSat

Met BeamSat

Subtractiebeeld (omgekeerd zwart-witbeeld)

VASC-ASL (Aders en slagaders zonder contrast-arteriële spin-labeling)

Visualisatie van een snelle bloedstroom in de nierslagaders en de poortader

VASC-ASL is een beeldvormingsmethode zonder contrast die een snelle bloedstroom in de nierslagader en de poortader in het abdomen kan visualiseren. Deze functie visualiseert de bloedstromen die met behulp van de 3D BASG- sequentie zijn gelabeld met IR-pulsen en vereist geen ECG/synchronisatie van de pulsgolf.
Door selectief stroomopwaarts IR-pulsen aan te brengen in de bloedvaten die gevisualiseerd moeten worden en beelden te maken wanneer de bloedstroom nul is, kan de inkomende gelabelde bloedstroom als zwart bloed worden gevisualiseerd. Door tweemaal beelden vast te leggen met de selectieve IR-pulsen AAN en UIT en een subtractiebeeld te verkrijgen, worden zodoende de bloedstromen met IR-pulsen gevisualiseerd als een gebied met hoge intensiteit.

Voorbeelden van VASC-ASL-beelden

BSI (Blood Sensitive Imaging of Bloedgevoelige Beeldvorming)*1

Beeldacquisitie door sensitieve weergave van verschillen in magnetische gevoeligheid

Snelle 3D T2*WI-beeldvorming met high-resolution wordt gebruikt om beelden te verkrijgen die die gevoelige verschillen in magnetische gevoeligheid weerspiegelen.
Onze BSI biedt snelle beeldvorming door meting van de EPI.
Veneus bloed en hemorragie veroorzaken verlies van signalen in T2*-beelden als gevolg van BOLD-effecten (afhankelijk van het zuurstofniveau in het bloed). BSI voert een minimale intensiteitsprojectie (minIP)-verwerking uit en superponeert fase-informatie om het contrast van beelden verder te vergroten.

Voorbeelden van BSI (minP)-beelden

FatSep

Vetonderdrukkingsmethode met behulp van frequentieverschillen tussen water en vet die resistent is tegen veranderingen in magnetische gevoeligheid

Door gebruik te maken van het verschil in resonantiefrequenties tussen water- en vetprotonen als gevolg van chemische verschuivingen, kunnen in één beeldvormingsronde zowel water- als vetbeelden worden verkregen. FatSep verzamelt gegevens wanneer de MR-signalen van water en vet respectievelijk in-fase en uit-fase zijn en telt deze op of trekt ze af om water- en vetbeelden te genereren.
FatSep kan beelden uitvoeren op basis van een mate van verandering in magnetische gevoeligheid. Als er een grotere verandering is in de magnetische gevoeligheid, kan de modus Fijn worden geselecteerd om een fasekaart in high-definition te verkrijgen en de beeldkwaliteit te verbeteren.

H-Sinc

Vetonderdrukkingsmethode die resistent is tegen niet-uniforme RF-straling

Uniforme RF-straling is een element dat nodig is om een hoog effect van vetonderdrukking te verkrijgen. Over het algemeen is het moeilijk om uniforme RF-straling te verkrijgen in een groot FOV. H-Sinc past meer dan één CHESS-puls toe om vetonderdrukking te realiseren, waardoor de impact van niet-uniforme RF-straling wordt geminimaliseerd. Een stabiel vetonderdrukkingseffect kan zelfs over een groot bereik worden verkregen.

Stabiele vetonderdrukking met H-Sinc over een groot bereik

TIGRE

Verwerving van heldere beelden met zeer nauwkeurige vetonderdrukking

Het gebruik van TIGRE maakt dynamische beeldvorming mogelijk in organen zoals de lever. De grote vetcomponent in de buik- en borstgebieden vereist een zeer nauwkeurige vetonderdrukking. We hebben uniforme effecten van vetonderdrukking en dynamische beeldvorming in de buik en borst gerealiseerd met behulp van gecombineerd gebruik van een hoge uniformiteit van het statische magnetische veld en H-Sinc die corrigeert voor de niet-uniformiteit van RF.

TIGRE-beeld van de borst

Dynamisch (TIGRE) beeld van het abdomen

T2*-RelaxMap/R2*-RelaxMap*1

Kleurenkaartweergave van T2*-waarden om de zichtbaarheid van ijzerafzetting te verbeteren

Deze functie kan de distributie van T2*-waarden in kaart brengen om de zichtbaarheid van ijzerafzetting in leverweefsel te verbeteren. Er is een speciale sequentie op basis van de GRE-methode (ADAGE) beschikbaar voor het verkrijgen van MultiEcho-beelden die worden gebruikt om automatisch T2*-waarden te berekenen. Wanneer een analyse wordt uitgevoerd op de console, wordt een kleurenkaart van deze T2*- waarden gesuperponeerd op een morfologisch beeld om een T2*-RelaxMap te maken.
U kunt ook een R2 (relaxatiesnelheid)-kaart maken op basis van 1/T2*-waarden. De relatieve kleurenweergave van een gebied met verkorte T2*-waarden kan worden gebruikt als kwantitatieve evaluatie van ijzerafzettingen.

  • *1 Optioneel