België

FUJI DRI-CHEM OBJECTGLAASJE

NEW

Slechts één druppel bloed op een klein objectglaasje kan op een eenvoudige en snelle manier testgegevens opleveren. 

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

  • * v-LIP-, v-AMY- en vc-CRP-objectglaasjes zijn ontworpen voor diergeneeskundig gebruik.
  • * Andere objectglaasjes zijn ontworpen voor gebruik bij het analyseren van menselijk bloed. De meetresultaten kunnen variëren afhankelijk van de diersoort. Neem contact op met uw lokale distributeur voor meer informatie.

Biochemische testen - Algemene chemie

24 objetglaasjes/doos

Voor plasma/serum

BUN-PⅢ

CRE-PⅢ

ALB-P

Voor albumineconcentratie

BUN-P Ⅲ

Voor ureum-stikstofconcentratie

Ca-P Ⅲ

Voor calciumconcentratie

CRE-P Ⅲ

Voor creatinineconcentratie

GLU-P Ⅲ

Voor glucoseconcentratie

IP-P

Voor anorganische  fosforconcentratie

Mg-P Ⅲ

Voor magnesiumconcentratie

TBIL-P Ⅲ

Voor totale bilirubineconcentratie

TCHO-P Ⅲ

Voor totale  cholesterolconcentratie

TCO2-P

Voor totale  kooldioxideconcentratie

Alleen van toepassing op de analysatoren die zijn uitgerust met een filter van 415 nm (DRI-CHEM NX500, NX700 en 7000)

TG-P Ⅲ

Voor triglycerideconcentratie

TP-P Ⅲ

Voor totale eiwitconcentratie

UA-P Ⅲ

Voor urinezuurconcentratie

Voor plasma

NH3-P Ⅱ

NH3-P Ⅱ

Voor ammoniakconcentratie

Biochemische testen - enzymen

24 objectglaasjes/doos

Voor plasma/serum

GOT/AST-PⅢ

GPT/ALT-PⅢ

ALP-P Ⅲ

Voor alkalische fosfatase-activiteit

CPK-P Ⅲ

Voor creatinefosfokinase-activiteit

GGT-P Ⅲ

Voor γ-glutamyltransferase-activiteit

GOT/AST-P Ⅲ

Voor aspartaataminotransferase  (glutamic oxalacetic transaminase) activiteit

GPT/ALT-P Ⅲ

Voor activiteit van alanine-aminotransferase (glutomische pyruvische transaminase)

LDH-P Ⅲ

Voor lactaatdehydrogenase-activiteit

v-AMY-P

(Alleen voor veterinair gebruik) Voor amylase-activiteit

v-LIP-P

(Alleen voor diergeneeskundig gebruik) Voor pancreatische lipase-activiteit in hondenplasma of serum

Biochemische testen - Elektrolyten

Voor plasma / serum / volbloed*

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 objectglaasjes/doos
Voor Na-K-Cl-ionenconcentraties

Referentievloeistof RE

8 ml × 6 flessen/doos
Het monster en de referentievloeistof RE worden tegelijkertijd afgezet op de monsterzijde en de referentiezijde.

Immunologische test

vc-CRP-P

vc-CRP-P

24 objectglaasjes/doos
(Alleen voor veterinair gebruik)
Voor CRP-concentratie bij honden

Verdunner DL (CRP)

32 ml × 1 fles/doos
Het monster moet 21 keer worden verdund met Verdunner DL (CRP).

Panelen voor één set

Uitgebreid S-paneel

Uitgebreid S-paneel

6 panelen/doos, 12 objectglaasjes/paneel
BUN, CRE, Ca, GPT/ALT, GGT, TCHO, IP, TBIL, GLU, ALP, ALB, TP

S-paneel vóór operatie

12 panelen/doos, 6 objectglaasjes/paneel
BUN, CRE, GPT/ALT, GLU, ALP, TP

Plus S-paneel

6 panelen/doos, 6 objectglaasjes/paneel
TG, v-LIP,  GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl

De volgende paneelproducten zijn ook beschikbaar. De objectglaasjes in deze panelen zijn apart verpakt.
 

Nierpaneel
4 panelen/doos, 6 objectglaasjes/paneel
ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca

Leverpaneel
4 panelen/doos, 6 objectglaasjes/paneel
ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT