Germany

Ar-Ge Yapısı

Fujifilm, doğrudan belirli bölümlerin yönetimi altında olan ve ilgili iş kolu ile doğrudan bağlantılı Ar-Ge faaliyetlerini üstlenen “bölüm laboratuvarlarından” oluşan “dikey” bir sistemin yanı sıra gelişmiş materyal kimyası, görüntüleme, analiz ve üretim sistemleri gibi film iş kolu aracılığıyla geliştirilen temel teknolojiler hakkında araştırma yapan ve her bir iş kolu için gerekli olan teknolojileri grubun tümü açısından temin edebilen “kurumsal laboratuvarlardan” oluşan “yatay” bir sistemi eş zamanlı olarak oluşturdu. Bu dikey ve yatay matrisin entegre yönetimini sağlayan Araştırma ve Geliştirme Yönetim Merkezini içinde barındıran bu sistem, yeni ürünlerin hızla geliştirilmesini ve büyümeyi tetikleyen yeni işlerin oluşturulmasını destekler.

Fujifilm Gelişmiş Araştırma Laboratuvarları “füzyon ve değer oluşturma” yoluyla yeni değerler yaratan merkezlerdir. Fujifilm Group içerisinde ileri düzeyde araştırma çalışmaları gerçekleştirmekten ve yeni işlerin ve ürünlerin temelini oluşturan temel teknolojileri derinleştirmekten ve kapsamını genişletmekten sorumlu olan bu laboratuvarlar, çok çeşitli alanlardan bilim insanlarını tek bir çatı altında buluşturuyor. Bu nedenle, yalnızca teknik alanlar ve kurumlar arasındaki engelleri kaldıran “açık mekanlar” olarak hizmet vermekle kalmamakta, aynı zamanda geniş kapsamlı bilgi, teknoloji ve yöntemleri dinamik olarak bir araya getirmektedirler.
Fujifilm; Fujifilm Group içerisindeki iş birliğini, diğer şirketlerle yapılan veya birleşme ve satın alma yoluyla oluşturulan iş ortaklıklarını ve sektör-akademi ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik çabaları aktif olarak destekleyerek şirketin piyasada ayrışmasını sağlayan yaratıcı teknolojileri yakalayan yeni işler yaratır.