Membranen

Op basis van onze jarenlange ervaring in meerlaagse coating en hoogwaardige productieprocessen ontwikkelt en produceert FUJIFILM unieke membranen om microscopische deeltjes uit gas of vloeistoffen te filteren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor nitraatverwijdering uit drinkwater of ammoniakverwijdering uit mest. FUJIFILM is een membraanleverancier en levert de componenten aan systeembouwers en eindgebruikers. Lees hier meer