Nederland

FUJIFILM Europe klokkenluiderssysteem

In gevallen waarin open communicatie niet mogelijk is, bieden we alle interne en externe partijen een veilige en vertrouwelijke manier om bezorgdheden over schendingen van wetten of bedrijfsbeleid, ernstig wangedrag of andere onregelmatigheden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te melden. Medewerkers van Fujifilm en externe belanghebbenden zoals klanten of leveranciers kunnen hun zorgen bij Fujifilm melden via deze website via een beschermde inlogprocedure:

Het systeem wordt gehost en beheerd door een onafhankelijke externe leverancier. Het is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en wordt opgeslagen op beveiligde servers in Duitsland. Het systeem is beschikbaar in het Tsjechisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Turks. 

  • Corruptie of belangenvermenging
  • Overtredingen van het mededingingsrecht of antitrust
  • Diefstal of fraude
  • Onjuiste boekhoudkundige, audit-, financiële of belastingschendingen
  • Discriminatie, intimidatie, geweld op de werkplek, onethisch gedrag
  • Veiligheids-, gezondheids- of milieukwesties
  • Schendingen van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging
  • Andere belangrijke schendingen van wet- of regelgeving

Inkomende meldingen worden in eerste instantie afgehandeld door de afdeling Compliance van Fujifilm Europe op het hoofdkantoor van Fujifilm Europe in Duitsland. Elke melding wordt strikt vertrouwelijk en met de hoogste mate van zorg en aandacht behandeld. Afhankelijk van de aard van het incident, kunnen geselecteerde personen binnen andere functies van Fujifilm ook onder strikte geheimhouding aan het incidentmanagementteam worden toegevoegd.

Ja! Het Fujifilm Europe klokkenluiderssysteem maakt het mogelijk om een incident anoniem te melden. De anonimiteit wordt beschermd door middel van een beveiligde webpostbus die toegankelijk is via een beschermde inlogprocedure met gebruikersnaam en wachtwoord. Het systeem maakt het mogelijk om te communiceren met de Compliance-afdeling van Fujifilm Europe zonder uw identiteit te onthullen, indien gewenst.

Toch moedigt Fujifilm je expliciet aan om je identiteit bekend te maken wanneer je gebruikmaakt van het klokkenluiderssysteem van Fujifilm Europe. Het kennen van de identiteit van de persoon die de melding heeft ingediend, blijkt vaak voordelig te zijn voor zowel de afhandeling van incidenten als de daaropvolgende verbeteringsacties.
 

Ja! Interne klokkenluiders die te goeder trouw hun zorgen melden, worden tegen elke vorm van vergelding door het bedrijfsbeleid beschermd.

Wij waarderen uw steun om corruptie te bestrijden, integriteit te waarborgen, verantwoordelijkheid te vergroten en een ethische zakelijke omgeving te ondersteunen. Door het klokkenluiderssysteem van Fujifilm Europe te gebruiken wanneer dat nodig is, helpt u ons om wangedrag in de organisatie te identificeren en het op een snelle, professionele en vertrouwelijke manier uit te roeien.
Meer informatie over het klokkenluiderssysteem vindt u hier: