Nederland

Diergeneeskunde

[photo] Veterinary healthcare professional wearing glasses and using stethoscope on yellow Labrador dog

Veterinaire diagnostiek

Met onze point-of-care testoplossingen willen wij dierenartsen ondersteunen bij de vroegtijdige diagnose van aandoeningen bij dieren en de behandeling hiervan.