Nederland

Technische termen Machine Vision lenzen

Er zijn verschillende soorten beeldsensoren voor FA-camera's, met verschillende beeldformaten. De beeldverhouding van FA-camera's is normaal gesproken 4:3 (H:V).

Productsymbool Beeldsensor Beeldformaat (mm)
Horizontaal: H Verticaal: V Diagonaal: D
C 1” 12,8 9,6 16,0
H 2/3” 8,8 6,6 11,0
D 1/2” 6,4 4,8 8,0
35 mm camera lens
(Referentie)
35 mm film 36,0 24,0 43,3

De beeldhoek is de objectgrootte die kan worden vastgelegd met een opgegeven beeldgrootte,
die wordt weergegeven door hoekmaat. Normaal gesproken wordt de beeldhoek gemeten, ervan uitgaande dat een lens op oneindig is scherpgesteld. Wanneer u een lens met dezelfde brandpuntsafstand met een ander beeldformaat gebruikt, verschilt de beeldhoek.

Bijv. De beeldhoek wanneer de camera 1/2" groot is
 en de brandpuntsafstand is 12,5 mm:

Wanneer u scherpstelt op een bepaald gebied voor en achter het diepe object, wordt scherpgesteld. Dit gebied wordt de scherptediepte genoemd. Dit komt doordat de focus scherp lijkt als de verkeerde uitlijning van de focus zich onder een bepaald volume bevindt. Dit bepaalde volume wordt de toegestane cirkel van verwarring genoemd.

De scherptediepte heeft de volgende eigenschappen.

 • 1) Hoe groter het F-nr. is, hoe breder de scherptediepte wordt.
   
 • 2) Hoe korter de brandpuntsafstand is, hoe groter de scherptediepte wordt.
   
 • 3 )Hoe langer de afstand tot het object is, hoe groter de scherptediepte.
   
 • 4 )De achterwaartse scherptediepte is breder dan de voorwaartse scherptediepte.
Beeldsensor Toegestane cirkel van verwarring
1” 0,03 mm
2/3” 0,021 mm
1/2” 0,015 mm
1/3” 0,011 mm
1/4” 0,008 mm

De scherptediepte kan worden berekend aan de hand van de volgende formule

Scherptediepte =
Tr+Tf
Focusdiepte =
2δ・F

f : Scherpe afstand
F : F-nr.
δ :Toegestane cirkeldiameter van verwarring
L : Afstand object

De brandpuntsafstand is de afstand van het achterste hoofdpunt tot het beeldvlak.
Verlaag de brandpuntsafstand waardoor het beeld breder wordt

Het F-nr. is een indicatie van de helderheid van de lens. Hoe kleiner de waarde, hoe helderder het beeld dat door de lens wordt geproduceerd. Het F-nr. is omgekeerd evenredig met de effectieve diameter van de lens en rechtstreeks evenredig met de brandpuntsafstand.
Het F-nr. is een waarde die wordt bepaald op basis van de veronderstelling dat de overdracht van de lens 100% is.
Vrijwel alle lenzen hebben echter een andere spectrale transmissie en dus kan hetzelfde F-nr. verschillende helderheidsniveaus hebben.

(1) Hoe het beeldveld berekenen
Als de afstand tot het object eindig is, kunt u de volgende formule gebruiken om het beeldveld te berekenen.

Bijv. 1/3" CCD-camera met een 8mm lens wordt gebruikt en de afstand tot het object is 3m. De maximale horizontale breedte zoals weergegeven op de monitor kan als volgt worden berekend.

 • Y': 4.8
 • L: 3.000
 • f: 8

 

(2) Hoe de brandpuntsafstand berekenen
Als de afstand tot het object eindig is, kunt u de volgende formule gebruiken om de brandpuntsafstand te berekenen.

Bijv. 1/3" CCD-camera met een 8 mm lens wordt gebruikt en de afstand tot het object is 3 m. De maximale horizontale breedte zoals weergegeven op de monitor kan als volgt worden berekend.

 • Y': 4.8
 • L: 3.000
 • f: 8

 

Vervorming is een afwijking waarbij het meetkundige figuur van het object niet getrouw wordt gereproduceerd op het beeldvlak. Het wordt normaal gesproken weergegeven door de niveauverschuiving van een beeldpunt van zijn ideale positie door een percentage van de beeldhoogte of -breedte.

MTF (Modulation Transfer Function) vertegenwoordigt de afnemende contrastsnelheid bij het maken van een grafiek die bestond uit zwart-witlijnen.