Nederland

ECHELONTM Smart

Kleine voetafdruk en kostenefficiënt - zonder afbreuk te doen aan de diagnostische kwaliteit en snelheid.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Sentinel Analytics*1

Verbetering van de uptime door middel van storingstekendiagnose

Het bereiken van een hogere ononderbroken beschikbaarheid van het systeem en het optimaliseren van onderhoudskosten blijven een uitdaging voor conventionele ondersteuningsdiensten op afstand voor medische apparaten. We hebben Big Data verzameld en geanalyseerd om een nieuw systeem te ontwikkelen dat gebruikmaakt van de “Failure Sign Diagnosis Service” om “Sentinel Analytics” te lanceren, een diagnostische dienst voor storingstekens voor supergeleidende MRI-systemen.
Met de diagnose van storingstekens op basis van IoT*2 kunnen de inspectie- en vervangingscycli van onderdelen worden geoptimaliseerd en kan de bedrijfstijd van het systeem worden verbeterd.

Belangrijke kenmerken en voordelen
Constante systeembewaking

De Sentinel-server controleert de systeemstatus 24 uur per dag.

Automatische meldingsfunctie

Wanneer de Sentinel-server een storing of een verminderde werking van het systeem detecteert, wordt er automatisch een waarschuwing aan onze servicesite gemeld. Dit helpt om het optreden van een storing te voorkomen. Verder wordt er bij storing snel een corrigerende maatregel genomen.

Functie voor directe verbinding

Deze functie biedt service via een directe verbinding tussen de servicesite en uw systeem. Om de oorzaken van een storing op te sporen, controleren we artefacten, abnormale beelden en de beeldgegevens vóór reconstructie (RAW-gegevens) en voeren we testprogramma's uit op het systeem.

Beveiliging

Er zijn functies als versleuteling van communicatiegegevens en communicatie op basis van wederzijdse authenticatie beschikbaar om patiëntinformatie te beschermen. Bovendien staat de specificatie geen herkenning toe van persoonsgegevens opgenomen in patiëntenlijsten en op beelden (zoals naam, geslacht, gewicht, leeftijd en geboortedatum van een patiënt) op de Sentinel-server en de servicesite.

Conceptueel diagram van Sentinel Analytics
  • *1 Servicecontract is vereist.
  • *2 IoT (Internet of Things): Een systeem waarin verschillende apparaten met communicatiefuncties informatie via het internet uitwisselen om identificatie, bewaking en controle van dergelijke apparaten te realiseren.
  • *3 M2M (Machine-to-Machine): Een systeem van directe uitwisseling van informatie tussen machines via een netwerk zonder menselijke interventie.
  • *4 Pentaho: Big Data-analysesoftware beschikbaar bij Hitachi Vantara LLC.
  • *5 lumada: Lumada is Hitachi’s IoT Core Platform.