Nederland

SupriaTM 128

Supria 128 reageert op de paradigmaverschuiving op medisch gebied.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Snel scannen

Lacunair infarct (normale scan)

Verlaagde armen

CTA van het abdomen (100 kV)

Hersentumor, CTA hoofd-hals, gemetastaseerde bottumor

Hersentumor

CTA hoofd-hals

Metastatische bottumor

Shunt

Glasrandnoduli (snelste scan) 

Klinische beelden met Intelli IP

Glioblastoom

Longontsteking

Ileus

Stenose van de arteria carotis interna

Hepatocellulair carcinoom (dynamisch)

Colorectale kanker, arteriosclerose obliterans

Dissectie aorta-aneurysma

Grotere saphena varix

Diepveneuze trombose

Tibiafractuur

Claviculafractuur, ribfractuur

Scaphoïdfractuur

Compressiefractuur

Colonpoliep