Nederland

ARIETTATM 750SE

Voor een vroege detectie met een hoge beeldkwaliteit en een soepele workflow.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Vandaag de dag nemen ziekten die zijn afgeleid van levensstijlen wereldwijd toe. 
ARIETTA 750SE biedt snel geavanceerde diagnostische informatie met verschillende functies en geavanceerde toepassingen die een soepele workflow ondersteunen.

SNELLE WORKFLOW

Protocol-assistent

Eerdere vaste onderzoeksprotocollen en beeldvormingsomstandigheden kunnen worden geregistreerd. Het bedienen van knoppen kan aanzienlijk worden verminderd voor meer efficiënte onderzoeken. Daarnaast kan met de functie "Guide View" een referentiebeeld worden weergegeven.

Geavanceerde workflow voor realtime weefselelastografie (RTE)

HI-Strain

HI-Strain is een algoritme dat wordt gebruikt om een elastografiebeeld consistenter weer te geven dan voorheen. Het is mogelijk om elastografiebeelden met hoge continuïteit weer te geven met behoud van temporele resolutie en ruimtelijke resolutie.

Vergrendelde FLR-metingen

Verschillende bewerkingen, van frameselectie tot het opstarten van FLR-metingen, worden geautomatiseerd. Elastografie-evaluatie met hoge reproduceerbaarheid is mogelijk via automatisering. 

Automatisering van metingen 

UW TOEPASSING

[Onderzoek] Elastografie

Realtime weefselelastografie (RTE)

RTE beoordeelt de weefsel elasticiteit in realtime en geeft de weefselstijfheid weer als een kleurenkaart. De toepassing ervan is gevalideerd in verschillende klinische velden. Het is mogelijk om een geschatte waarde van de stadiëring van leverfibrose te berekenen.

Meting van S-golf (SWM)

Het is mogelijk om de stijfheid van het weefsel te evalueren  door S-golven te genereren en Vs te meten, de voortplantingssnelheid ervan in het weefsel. Combi-Elasto, een integratie van RTE en SWM, zal naar verwachting worden gebruikt voor gevallen die moeilijk alleen met SWM te diagnosticeren zijn.

ATT- meting

Een functie voor het meten van de verzwakkingscoëfficiënt die wordt gegenereerd tijdens het proces van ultrasone verspreiding van weefsel. De mate van steatose kan worden geschat aan de hand van de grootte van de coëfficiënt. De meting kan gelijktijdig met SWM worden uitgevoerd als een verlenging van het onderzoek in de B-modus.

Contrastharmonische beeldvorming (CHI)

Contrastversterkte echografie wordt op grote schaal gebruikt voor klinische praktijken zoals tumordetectie, differentiële diagnose en behandelingsondersteuning. Beeldvorming van contrasten met hoge definitie en hoge gevoeligheid wordt gerealiseerd door Variable Beamformer en transducers met hoge gevoeligheid. 

Beeldvorming met detective flow (DFI)

Beeldvormingstechnologie voor visualisatie van lagesnelheidsbloedstroom onder de vorige detectiedrempel. Een uniek algoritme geeft een fijne bloedstroom weer met een hogere resolutie en gevoeligheid.

[Behandeling] Realtime virtuele sonografie (RVS)

MPR-beelden die zijn gemaakt van CT/MRI/PET-CT-volumegegevens kunnen worden gesynchroniseerd met real-time ultrasoon beeld. Dit wordt in verschillende klinische gebieden toegepast, zoals voor buik, borst, navigatie in prostaatpunctie, enzovoort.