Nederland

ARIETTATM 850

Diagnostische beeldvorming van hoge kwaliteit voor een breed scala van klinische gebieden.

De inhoud van deze pagina is bedoeld voor zorgverleners en soortgelijke beroepen.

Gecombineerde instelling van AFS/ASR

Auto Frame Selection (AFS) selecteert het juiste frame voor metingen in real-time-weefselelastografie. Assist Strain Ratio (ASR) zoekt automatisch het meet-ROI. Complexe, herhaalde meetstappen kunnen nu met één knop worden uitgevoerd.