Nederland

LISENDO

Het premium 3D/4D diagnostisch echografiesysteem van FUJIFILM voor cardiologen in elke klinische setting, ontworpen als een echte oplossing voor één systeem voor volwassen, pediatrische en foetale hartpatiënten.