Nederland

Echografie-apparaten

Sonosite is de leider op het gebied van echografie aan het bed of op de plaats van zorgverlening, en heeft een toonaangevende positie op het gebied van echografieën met hoogfrequente geluidsgolven en micro-echografieën.