België

Kerntechnologieën

Technologieën die de kern vormen voor het creëren van duurzaam concurrentievoordeel, gebouwd op fundamentele technologieën.
Technologieën die het potentieel hebben om de kern te vormen van "co-creatie" van nieuwe waarde.