ติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันที่ด้านล่าง

*กรุณากรอกรายการที่มีเครื่องหมายดอกจันRequired
โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้อักขระคะนะแบบครึ่งความกว้าง สัญลักษณ์คะนะแบบครึ่งความกว้าง และแท็ก HTML ได้
สำหรับชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัทของท่าน) โปรดเติม "บจก." "บริษัทจำกัด" "โรงเรียน" ฯลฯ
โปรดกรอกอักขระอักษรเลขแบบครึ่งความกว้างสำหรับช่องที่ระบุไว้ เช่น อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

คำถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

e.g., FUJIFILM Digital Solutions Co., Ltd.

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FUJIFILM Business Innovation Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริษัทของเรา")

วัตถุประสงค์การใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมายเหตุ 1ที่บริษัทของเราให้ไว้ในการจดทะเบียนนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งาน) มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อตอบคำถาม/คำขอ
  2. เพื่อส่งเอกสารที่ร้องขอ ฯลฯ
  3. เพื่อบันทึกเนื้อหาของคำขออย่างถูกต้องเมื่อคุณติดต่อเรา
  4. เพราะมีการบันทึกเนื้อหาของคำถามและคำขอ เราจึงสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อคุณติดต่อเราอีกครั้ง
  5. หากมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้างต้น เราจะแจ้งล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้

ทางเลือกของการป้อนข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเป็นทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อการตอบคำถามของคุณ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด โดยองค์กรภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

การตอบกลับเพื่อเปิดเผยข้อมูลและติตต่อสำหรับการสมัคร

ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เราอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมด โดยองค์กรภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
สำหรับคำขอ โปรดติดต่อเราจากคำถามอื่นๆ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักจับหรือรบกวนโดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) หมายเหตุ 2 โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  • หมายเหตุ 1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยใช้หนึ่งหรือหลายชุดรวมกัน เช่น ชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ที่เรารวบรวมเพื่อธุรกิจของเรา
  • หมายเหตุ 2SSL อาจไม่รองรับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ (เช่น การตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ที่คุณใช้)สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ