FUJIFILM Business Innovation

Corporate Executives

As of June 24, 2021

Directors

Post of Duty Name
Chairman and Representative Director Kouichi Tamai
President and CEO, Representative Director Hisanori Makaya
Director Masaki Okano
Director Masashi Sakamoto
Director Naoki Hama
Director Masahiro Fujimaki
Director Shigenobu Inenaga
Director Masaharu Furukawa
Director Kenji Sukeno
Director Teiichi Goto

Audit & Supervisory Board Members

Post of Duty Name
Audit & Supervisory Board Member Hiroyuki Sakai
Kazuyoshi Hirao
Masayuki Higuchi

Corporate Officers

Post of Duty Name
Chairman Kouichi Tamai
President and CEO Hisanori Makaya
Executive Vice President Masaki Okano
Masashi Sakamoto
Naoki Hama
Senior Vice President Masahiro Fujimaki
Shigenobu Inenaga
Corporate Vice President Masaharu Furukawa
Mutsuki Tomono
Daiji Nagaoka
Tomoyuki Matsuura
Yoshihito Sekikawa
Chiaki Suzuki
Keiichi Naito
Ryo Miyata
Ken Sugiyama
Amane Inoue
Ryo Ando
Hiroshi Kida
Masatsugu Naito
Takashi Otani