Nederland

Kerntechnologieën

Functionele polymeren

Technologie om kleine polymeren te produceren die vrije transformatie van de moleculaire structuren van organische verbindingen mogelijk maken, om zodoende het onmogelijke mogelijk te maken

  • Ontwerpmogelijkheden organische moleculen voor belangrijke materialen

  • De mogelijkheid om formules te ontwerpen die complexe reacties beheersen

Toepassingen op nieuwe materialen die geschikt zijn om een rol te spelen in nieuwe gebieden, waarmee diversificatie van de markt wordt aangepakt