Nederland

Kerntechnologieën

Beeldvormingstechnologie

Technologie om beelddoelen om te zetten in digitale gegevens voor controle

  • Met behulp van een nauwkeurig gereguleerd beeldvormingselement en optiek maken we beeldvorming van hogere kwaliteit mogelijk, wat een uitdaging was met conventionele systemen

  • We ontwikkelen alle vitale systemen intern, zoals lenzen, sensoren en signaalprocessoren voor beeldvorming

  • We bieden ook complete oplossingen, inclusief gegevensanalyse na beeldvorming