Nederland

Kerntechnologieën

Beeldvormingstechnologie

Technologie om beelddoelen om te zetten in digitale gegevens voor controle

  • Met behulp van een nauwkeurig gereguleerd beeldvormingselement en optiek maken we beeldvorming van hogere kwaliteit mogelijk, wat een uitdaging was met conventionele systemen

  • We ontwikkelen alle vitale systemen intern, zoals lenzen, sensoren en signaalprocessoren voor beeldvorming

  • We bieden ook complete oplossingen, inclusief gegevensanalyse na beeldvorming

We hebben verbeteringen bereikt in de resolutie S/N ratio en dynamisch bereik met de interne ontwikkeling van beeldvormingssensoren.
Verder leveren we ook betrouwbare hoogwaardige beelden, door reductie van typisch digitale problemen zoals vervaging en verkeerde kleuring zonder gebruik van een laagdoorlaatfilter.

Digitalisering