Türkiye

Ar-Ge Yapısı

Fujifilm'in Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) yapısı iki eksenden oluşur: biri her bir iş bölümünün doğrudan kontrolü altında olan ve işletmelerle doğrudan ilgili Ar-Ge'yi yürüten “Bölüm Laboratuvarları” ve diğeri ise grup genelinde temel teknolojilerin Ar-Ge'sinden sorumlu olan “Kurumsal Laboratuvarlar”.

Organizasyon Yapısının Özeti

Kurumsal Laboratuvarlar: Yeni Ürünlerin Arayışı/Temel Teknolojilerin Yaratılması
Synthetic Organic Chemistry Laboratories
Informatics Research Laboratory
Analysis Technology Center
Process Engineering & Technology Center
Imaging Technology Center
Bölüm Laboratuvarları: Doğrudan İşletmelerle İlgili Gelişimin Peşinde
Medical Systems Research & Development Center
Bio Science & Engineering Laboratories
Electronics Materials Research Laboratories
Display Materials Research Laboratories
Highly Functional Materials Research Laboratories
Recording Media Development Center
Graphic Communication Laboratories
Advanced Marking Research Laboratories
Imaging Soutions Development Center

Gelişmiş Araştırma Laboratuvarları, teknolojiyle bilgiyi bir araya getiren merkezler