Türkiye

Veterinerlik

[photo] Veterinary healthcare professional wearing glasses and using stethoscope on yellow Labrador dog

Veterinerlik Tanı Çözümleri

Hizmet noktası test çözümlerimiz ile hayvan hastalıklarının erken tanısında veteriner hekimlere destek olmayı ve böylece hayvanların erken tedavisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.