Türkiye

Temel Teknolojiler

Madde Kimyası

Bileşiklerin durumu ve moleküler yapısı üzerinde tam kontrol sağlanması ile imkansızı mümkün hale getiren yeni materyalleri oluşturma kapasitesi

Molekül düzeyinde oryantasyon kontrolü

Moleküllerin varlığı üzerinde kontrol sağlanması ve moleküler yapıların tasarlanması ve sentezlenmesi yoluyla hedeflerin yerine getirilmesi.

Güçlü Renk Tekrarı ile Boyalar için Moleküler Tasarım Örneği

Fotopolimer Teknolojisi