Türkiye

Ar&Ge Vizyonu

Aşağıda yer verilen beş Ar&Ge politikasına uygun olarak, “yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunan güçlü ve yeni iş geliştirme” faaliyetlerini gerçekleştirmek ve “inovatif yeni ürünler aracılığıyla mevcut şirketlerin sürekli büyümesini” sağlamaya çalışmaktayız.