Türkiye

Bant Arşivleme Yazılımı

FUJIFILM Object Archive

NEW

S3 uyumlu API özelliğine sahip bu yazılım, artan nesne depolama verilerinin bant depolama sistemleriyle etkileşimini sağlayarak yüksek güvenilirlik ve kapasite artışı ile düşük maliyetli depolama platformu oluşturur.

Bant Üzerindeki Nesne verileri, Güvenlikli ve Düşük TCO’lu Büyük Kapasiteye sahip bir Veri Platformu Oluşturur

Kurumsal verilerin miktarı büyük miktarda arttığından dolayı, BCP önlemleri için ve uzun vadeli arşiv verilerinin analizi ve kullanımı için güvenli ve düşük maliyetli depolama gereklidir.
Bulut hizmetinin kullanımı arttıkça, günlük olarak aktif bir şekilde kullanılmayan “soğuk verileri” düşük maliyetli bir depolama alanına otomatik olarak taşıyabilen büyük kapasiteli, düşük maliyetli birçok bulut depolama hizmeti de sunulmaktadır. Ancak, indirme maliyeti pahalıya mal olur ve siber saldırı riskini dikkate alan şirket içi depolamaya yönelik talepte bir artış olmuştur.
FUJIFILM Nesne Arşivi, aynı veri formatını (nesne formatı) ve pek çok bulut ve nesne deposu ile aynı kullanımı kullanarak verileri büyük kapasiteli, güvenli ve düşük maliyetli bir bant depolama alanında depolamanıza olanak tanıyan bir yazılımdır. Standart S3 uyumlu API*1 ölçeklenebilir ve uygun maliyetli veri katmanlama için bant depolamanın şeffaf bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

  • *1 S3 uyumluluğu API: Amazon S3 bulut depolama hizmetleri özelliği bulunan veri iletişim arayüzü. API, Uygulama Programlama Arabirimi anlamına gelir.

Nesne Depolamayı Veri Depolamaya Bağlayarak Yaratılan Değer

Nesne Depolamanın, Dijital Dönüşümle Hız Kazanan Faydaları

Geleneksel dosya depolama ile karşılaştırıldığında, veri miktarı arttıkça nesne depolama esnek bir şekilde genişletilebilir. Hiyerarşi oluşturmadan çeşitli verileri düz bir yapıda işleme özelliğine ek olarak, bol miktarda meta veri ekleyerek veri içeriğini arayabilmek ve HTTP ile erişilebilir olmak gibi veri aramak ve kontrol etme kolaylıkları sağlar. Petabayt döneminde bir veri depolama platformu olarak dikkat çekti ve bulut depolamada ana akım haline geldi.

Yerel Bulut
Meta Veriye Göre Yönet
HTTP ile Veri Erişimi

Teknolojik İnovasyonun Olağanüstü Şekilde Yeniden Odaklandığı Bant Depolamanın Avantajları

Global BT şirketleri ve araştırma enstitüleri bant depolama sistemlerini kullanıyor, çünkü son teknolojik yenilikler HDD ve SDD ile karşılaştırıldığında $/GB ve TCO’yu minimuma indirmeyi mümkün kılıyor, çevrimdışı depolama (hava boşluğu) sayesinde siber saldırı riskini azaltıyor ve kapasiteyi genişletme teknolojileriyle kanıtlanan yüksek bir potansiyel sunuyor.  

Depolama Maliyetini Düşürme
Siber Saldırılara Karşı Koruma
Bulutta Kilitlenmeyi Önleme

FUJIFILM Nesne Arşivi İki Depolama Sistemini Bağlayarak Avantajları En Üst Düzeye Çıkarıyor

FUJIFILM Nesne Arşivi yazılımı, önemli maliyet tasarrufları sağlarken tesis içi nesne verilerini kesintisiz bir şekilde genişletmek için nesne depolama ve bant depolama arasında bağlantı kurar. Yazılım ayrıca, S3 uyumlu API’ı kullanarak ve bulut kilitlenmesini önleyerek sağladığı entegrasyon sayesinde kurumsal verilerin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.