Türkiye

Barkod Etiketleme

Müşterilerimizin veri yönetiminin devam eden hızlı büyümesiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için Fujifilm, Kleve, Almanya'daki Avrupa merkezimizde özel bir barkod etiketleme hizmeti sunmaktadır.  

Özellikler

Barkod etiketleme, kitaplıkların kullanıldığı veri depolama ortamlarında bir gerekliliktir. Bu bant kitaplıkları veya otomatik yükleyiciler barkod etiketleri gerektirir; böylece kitaplık tarayıcısı monte edilecek veya kitaplık bant sürücülerinden birinden çıkarılacak doğru veri kartuşunu tanımlayabilir. Bir kartuş uzun süreli depolamada olduğunda veya arşivlendiğinde, hızlı geri alma için barkod etiketi kritik önem taşır.

Kurumsal Sınıf Bant Kartuşları için Barkod Etiketleme ve Başlatma

Etiketleme (harici etiket)Fujifilm, siparişinizde belirtilen etiket türü, renkler ve numara sıralarında premium barkod etiketleri sağlar.

Başlatma (dahili etiket)Başlatma, IBM ATL'leri ve STK siloları dahil olmak üzere manuel veya otomatik kitaplıklar için bantlar hazırlamak amacıyla gerçekleştirilir. EBCDIC veya ASCII kodları yedekleme yazılımının gereksinimlerine göre belirlenebilir. 80-karakterlik bir kayıt, bandın kafasına yazılabilir; standart bir etiket için ilk kayıt "VOL1XXXXXX" olacaktır ve burada ’X’ 6-haneli cilt numarasıdır. Bir bant ilk kez kullanıldığında, sistem diğer cilt bilgilerini içeren "başlıklar" adı verilen iki kayıt daha ekler.

Hem etiketleme hem başlatma gerçekleştirildiğinde, cilt etiketi ve seri numarası dış etikete ve bant başlığına yazılır. Kalite kontrolü olarak, iki etiket birbiriyle eşleştirilir. 3592 durumunda, hacim bilgileri ayrıca kartuşun içindeki kartuş belleğine (CM) yazılır.