Türkiye

LTO Ultrium Veri Kartuşu

NEW

FUJIFILM LTO medya, katlanarak artan veri artışını etkin bir şekilde yönetmenize ve dijital içeriği gelecek nesiller için sürdürülebilir bir şekilde korumanıza yardımcı olmak için buradadır.

Fujifilm, yayın için kullanılan ilk İki Makaralı banttan, evde kullanılan video kasetlerine ve artık yüksek kapasiteli kayıt ortamına kadar, fotoğrafçılık alanında ortaya çıkan bu teknolojiyi geliştirmekten asla vazgeçmedi. Japonya'da kurulan Fujifilm, LTO üretiminde %60’lık payıyla dünyada 1 numaralı ortam üreticisi olmuştur.

Teknolojik inovasyon, daha yüksek kapasiteye giden yolu açar.

1954 yılından bu yana, daha yüksek kapasitelere sahip, daha ince LTO bantlara öncülük eden, daha ince manyetik malzemeler geliştirmek için inovasyonu destekledik.

Manyetik malzemenin mikronizasyonu

Manyetik malzemenin daha ince hale getirilmesiyle, manyetik malzemeyi aynı alana daha fazla yaymak mümkün olur.

Sonuç olarak, kayıt yoğunluğu büyük ölçüde artar ve bant kapasitesi önemli ölçüde artırılabilir.

Metal Parçacıkların (MP) 40-100 nm boyutuyla karşılaştırıldığında, LTO6 ila LTO9 için kullanılan Baryum Ferrit (BaFe) 20 nm’dir. En yeni teknolojiye sahip Stronsiyum Ferrit (SrFe), BaFe'nin yaklaşık %60 veya daha az oranda atomizasyonuyla başarılı bir şekilde geliştirilmiştir.

IBM ile yapılan ortak araştırma neticesinde, SrFe'nin potansiyel olarak, kartuş başına 580 TB'lık sıkıştırılmamış kapasiteye ulaşabilen geleceğin teknolojisi olduğu kanıtlanmıştır.

Manyetik katmanın kalınlığını azaltma

LTO bandı, nano seviyede hassasiyet özelliğine sahip mikro parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşur.

NANOCUBIC Teknolojisi sürekli olarak gelişir. Mikronize edilmiş manyetik malzemeyi nano parçacık seviyesinde eşit olarak dağıtabiliyoruz (Şekil 1). Nano seviyede tek tip, ultra pürüzsüz bir film kaplama imkanı sunan ultra ince kaplama teknolojisi. (Şekil 2)

Şekil 1
Şekil 2  Manyetik Katman Kalınlığımız =Örneğin, 4 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana 1 litre boya yaymaya eşdeğerdir!

S2. Bant üzerindeki verilerin okunması/yazılması zaman alır mı ve bant aktarım hızı yavaş mıdır?

C2. Hayır, aslında diğer ortam depolama yöntemlerinden daha hızlıdır. Aktarılan veri miktarı ne kadar fazlaysa, veri aktarım hızı o kadar yüksektir.

LTO9'un veri aktarım hızı, hem okuma hem de yazma için 400 MB/sn'dir. Bu erişim hızı göz önünde alındığında, bantlar büyük miktarda veri aktarımında, özellikle sabit diske kıyasla daha avantajlıdır. Ayrıca, veri yazarken hızı yavaşlayan diğer ortamlara kıyasla, LTO yazma hızı 400 MB/sn'de sabit kalır.

Sürdürülen En Yüksek Veri Aktarım Hızı
  • * Bir kurum içi inceleme

S3. Bandın yırtılması veya dolaşmasından kaynaklanan çok sayıda arıza olduğu doğru mu?

C3. Dijital Doğrusal Bantlar (DLT) ile karşılaştırıldığında, modern  LTO  bandın iade oranı %10'dan azdır.

Eski bant türlerinde (ör. DLT) bandın kenarlarının sürücüde hasar görmesi mümkündü. Bu, bandın yırtılmasına ve dolaşmasına neden oluyordu. Ancak, hem bantlar hem de sürücülerdeki yenilikler sayesinde bantların fiziksel zarar görme olasılığı artık çok daha düşüktür.

Bant Arıza Oranlarındaki Değişimler

S4. Bantları geri sarmak zorunda mıyım?

C4. Geri sarmaya gerek yoktur.

Önceden ortam, bantlar üzerinde depolandığında, bandın kendine yapışma riski nedeniyle tekrar sarılması gerekirdi.

Bugün; bant malzemelerindeki gelişmeler, manyetik katmanların tutarlılığı, daha düşük bant gerginliği (sargıdaki sıkılığı gevşetme) ve arka kaplama (Şekil 3) gibi teknolojiler nedeniyle bant uzun süre sarılmamış olsa bile hiçbir hasar oluşmaz.

Şekil 3 Bandın sarılırken bükülmemesi için arka kaplama uygulaması

FUJIFILM Bant Ortamının  Üretimde Kalite Güvence Felsefesi

1. Standart Koşullar = Standart Kalite

  • Eğer sadece aynı kalitede hammaddeler kullanır ve her seferinde aynı koşullar altında üretim yaparsanız, her zaman aynı kalitede ürünler üretirsiniz.
  • Tüm üretim koşulları, malzemeler ve faaliyetler standartlaştırılırsa ve tolerans teknik özellik aralıkları dahilinde yürütülürse, üretimde aynı kalite elde edilecektir.

2. Yerleşik Kalite Güvence Süreci

  • Üretim sürecimiz sıfır hata toleransına sahiptir: Üretim süreçleri, Standart İşletim Prosedürlerine göre standartlaştırılır.
  • Kusurlu ürünü, üretim sürecindeki bir sonraki adıma geçmeden önce çıkararak, bunu süreçlerimizin dışında tutar ve sadece kusurlu olmayan ürünün üretim akışına girmesine izin veririz.
LTO bandının üretim süreci / Bir Kalite Güvence sisteminin uygulanması

Tokyo Merkez'den Haberler