Türkiye

Arşiv Ortamı

Fujifilm AR-1000 Arşiv Kayıt Sistemi ve Üniversal Arşiv Ortamında kullanılmak üzere tasarlanan ve LED pozlama arşiv yazma cihazlarında kullanılması amaçlanan Arşiv Ortamı.

Biçimler
  • Proseste hayatta kalabilir antistatik taşıyıcılı 2,5 ve 5 mil şeffaf polyester taban
  • 16mm yapılandırma
  • 100 ve 215 fit uzunluklar