Türkiye

PPE Kartuş

NEW

Ultra saf suyun, çeşitli çözücülerin, kimyasalların, işlem gazlarını vb. ön filtrelemenin yanı sıra netleştirme ve filtreleme için
AstroPore PPE Kartuşları; kimya endüstrisi, elektronik endüstrisi, ilaç ve kozmetik endüstrileri, gıda endüstrisi ve diğerler de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda ihtiyaçları karşılar.

Genel Bakış

AstroPore PPE Kartuşları sulu ve susuz sıvıların ve gazların ön filtrelemesinde, netleştirilmesinde ve filtrelenmesinde mükemmel performans gösterir.

AstroPore PPE Kartuş mükemmel ön filtreleme, netleştirme ve filtreleme performansı sergiler.
Mükemmel kimyasal dirence sahip polipropilenden üretilen bu kartuş; yalnızca asitleri, alkalileri ve çeşitli kimyasal türlerini, fotorezistleri ve çözücüleri değil, aynı zamanda havadaki toz, çeşitli gaz türleri ve daha fazlasını gidermeyi hedefleyen ön filtreleme, netleştirme ve filtrelemede oldukça güçlü bir performans sergiler.

Özellikler

Mükemmel netleştirme ve filtreleme

Yoğun ve dokuma olmayan kumaştan yapılan membran, güvenilir netleştirme ve filtreleme sağlar. Ayrıca, membran polipropilenden yapıldığı için gazlardaki ince parçacıkların temizlenmesinde de oldukça etkilidir.

Mükemmel ön filtreleme

Kartuş, kirleticileri güvenilir bir şekilde tutarak membran filtresinin ön filtreleme işlevini tam olarak yerine getirir. Filtreleme sistemlerinin hizmet ömrünü uzatmada oldukça etkilidir.

Mükemmel kimyasal direnç

Tüm kartuş malzemeleri polipropilenden yapıldığı için, mükemmel kimyasal dirence sahiptirler ve asitlerde, alkalilerde ve çeşitli organik çözücü türlerinde kullanılabilirler.

İnert ve güvenli malzemeler 

Filtre malzemesi ve kartuşun bileşen parçalarının malzemeleri inert malzemelerden yapılmıştır ve az miktarda atık üretir ve biyolojik açıdan da güvenlidir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli seçenekler

Farklı muhafaza türlerine uygun çok çeşitli şekilleri mevcuttur.

Başlıca uygulamalar

Sulu ve susuz sıvıların ve gazların ön filtreleme, netleştirme ve filtrelenmesi; ve elektronik endüstrisi, ilaç ve kozmetik endüstrileri, gıda endüstrisi ve daha pek çok alanda saf suyun üretimi ve ön filtrelemesi için.

 • Çeşitli asidik ve alkali kimyasallar ve çözücülerin ön filtreleme, netleştirme ve filtrelenmesi

 • Fotorezistler vb. maddelerin ön filtreleme, netleştirme ve filtrelenmesi

 • Serum içeren ve aşı maddelerinin ön filtrelemesi

 • Sıvı gıdaların ön filtreleme, netleştirme ve filtrelenmesi

 • Manyetik ürünlerin üretimi için kullanılan malzemelerin ön filtreleme ve filtrelenmesi

 • Çeşitli saf su üretim ekipmanı türleri için RO/UF/MF’nin ön filtrelenmesi

 • Fermantasyon havası, havalandırma havası, basınçlı hava ve dolum gazlarının ön filtreleme, netleştirme ve filtrelenmesi

 • Yarı iletken prosesleri için çeşitli gaz türlerinin filtrelenmesi (atmosferik gazlar, ham madde gazları, membran oluşumu için gazlar, doping gazları ve aşındırma gazları)

 • Kaplamada kullanılan çeşitli çözelti türlerinin filtrelenmesi

 • Boya, kumaş boyası vb. filtrelenmesi

Teknik Özellikler

Performans Özellikleri Tablosu

Öğe

Birim

Korumalı tip

Korumasız tip (sadece G tipi)

PPE004 / PPE005 / PPE01 / PPE03 / PPE10 / PPE30

PPE004 WOG / PPE005 WOG / PPE01 WOG / PPE03 WOG / PPE10 WOG / PPE30 WOG

Boyut

Uzunluk

mm

-*1

Dış çap

mm

70

Basınç direnci

Pozitif basınç

MPa

25 ℃: 0,49
80 °C: 0,20

Negatif basınç

MPa

25 ℃: 0,15
80 °C: 0,10

-*2

Isı direnci (ΔP=0,20MPa)

MAKS °C

P, M, MP: 121°C 30 dakika (otoklav sterilizasyonu) *3
G: 80 °C (Lütfen uzun süreli kullanımdan önce kontrol edin.)*4

Kullanılan pH aralığı

 

1 - 14*5

 • *1 Boyutlara bakın.
 • *2 Muhafazasız tip kullanılmalıdır böylece ters yönde basınç uygulanmaz.
 • *3 Silikon O halka takılı kartuş için: 133 °C 30 dakika (hat içi buhar sterilizasyonu)
 • *4 G tipi D (Çift) ve T (Üçlü) için: Maks. 70 °C

Yapı ve malzemeler

Kartuş, PP ve ağdan yapılmış dokuma olmayan bir kumaşın birlikte katlanması ve termal füzyon bağı ile kartuş yapısına entegre edilmesi ile üretilir.
[G tipi örneği]

Tutma verimliliği örneği

 

Parçacık boyutu (μm)

0,4

0,5

1,0

1,5

3,0

5,0

10,0

20,0

30,0

Tutma derecesi

PPE004

93,6

95,4

97,7

98,9

-

-

-

-

-

PPE005

-

91,5

94,7

98,3

99,9

-

-

-

-

PPE01

-

-

89,7

96,1

99,9

-

-

-

-

PPE03

-

-

77,2

93,8

98,8

-

-

-

-

PPE10

-

-

-

-

82,4

94,9

99,9

99,9

-

PPE30

-

-

-

-

-

-

99,3

99,9

99,9

Birim: %

Ölçüm koşulları

Test parçacığı: MR60G
Test sıvısı bulanıklığı: 200 ppm
Akış hızı: 10 L/dk
Ölçüm süresi: su akışını başlattıktan sonra 20 dakika

Başlangıç akış hızı ve başlangıç basınç kaybı

Direnç geri kazanım özellikleri

Kısaltılmış ürün adı

Sterilizasyon / Dezenfeksiyon işlemi

Sterilizasyon/Dezenfeksiyon işlemi tekrar tekrar yapılabilir.

 • Sıcak su dezenfeksiyonu (Ancak, ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınılmalıdır.)
 • Otoklav sterilizasyonu (P, M ve MP tipleri)
 • Hat içi buhar sterilizasyonu (P, M ve MP tipleri, silikon bir O-halka ile uyumludur.)
 • Etilen oksit sterilizasyonu

Kimyasal direnç

Normal sıcaklıkta 24 saat daldırma testinden sonra filtreleme performansı kontrol edilerek aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Kullanmadan önce lütfen koşullarınızın kimyasal ile kullanım uyumluluğunu kontrol edin.

O - Kabul edilebilir
Δ - Şişlik, vb. nedeniyle kullanırken doğrulama gerektirir.
× - Kabul Edilemez

   

Ana gövde

Sızdırmazlık malzemesi

EPDM

Silikon

Viton

Hidrokarbon

N-heksan

Ο

×

×

Ο

Benzin

Ο

×

×

Ο

Benzen

Δ

×

×

Δ

Toluen

Ο

×

×

Δ

Ksilen

Δ

×

×

Δ

Halojenli Hidrokarbon

Metilen klorür

Δ

×

×

Δ

Trikloroetan

Δ

×

×

Ο

Trikloroetilen

Δ

×

×

Ο

Perkloroetilen

Δ

×

×

Ο

Alkol

Metanol %98

Ο

Ο

Ο

Δ

Etanol %98

Ο

Ο

Ο

Δ

İzopropanol

Ο

Ο

Ο

Ο

Butanol

Ο

Ο

Δ

Ο

Keton

Aseton

Ο

Ο

×

×

Metil etil keton

Ο

Ο

×

×

Sikloheksanon

Δ

Δ

×

×

Ester

Metil asetat

Ο

Δ

×

×

Etil asetat

Δ

Δ

×

×

Bütil asetat

Ο

Ο

×

×

Asit

Hidroklorik asit %25

Ο

Δ

×

Ο

Hidroklorik asit %37

Ο

×

×

Ο

Sülfürik asit %25

Ο

×

×

Ο

Sülfürik asit %98

Δ

×

×

Ο

Nitrik asit %25

Ο

Ο

Δ

Ο

Nitrik asit %70

Δ

×

×

Ο

Asetik asit %25

Ο

Ο

Ο

Ο

Asetik asit %99,8

Ο

Δ

Δ

×

Fosforik asit %85

Ο

Ο

Ο

Ο

Hidroflorik asit %25

Ο

Δ

Ο

Ο

Hidroflorik asit %50

Ο

×

Δ

Ο

Perklorik asit %25

Ο

Ο

Δ

Ο

Heksaflorosilik asit %50

Δ

Δ

×

Ο

Alkali

Sulu amonyak %30

Ο

Ο

Δ

Δ

Sodyum hidroksit %32

Ο

Δ

Ο

Δ

Sulu çözelti

Hidrojen peroksit %30

Ο

Δ

Ο

Ο

Sodyum hipoklorit

Ο

Ο

Ο

Δ

Diğer

Etil hücresel çözücü

Δ

Ο

×

Δ

 

PPE kartuş boyutları tablosu

Tür: S (tek)

Tür

G tipi*5

P tipi

M tipi

MP tipi

PM tipi

BM tipi

Uzunluk (mm)

250

318

261

312

263

267

Tür: D (çift)

Tür

G tipi*5

P tipi

M tipi

MP tipi

Uzunluk (mm)

500

568

511

562

Tür: T (üçlü)

Tür

G tipi*5

P tipi

M tipi

MP tipi

Uzunluk (mm)

750

818

761

812

 • *5 Standart salmastra kartuş olması durumunda

Kullanımla ilgili önlemler

 • Filtreleme işlemi için kartuş, belirtilen basınçtan daha yüksek bir basınçta kullanılmamalıdır.

  1. Pozitif basınç yönünde, kartuş 0,49 MPa veya daha düşük bir diferansiyel basınçta (normal sıcaklıkta) kullanılmalıdır.
  2. Ters yönde basınç uygulamayın. Özellikle “muhafazasız” tipi kullanırken gereken dikkati gösterin.
 • Filtreleme işlemi için kartuş, belirtilen basınçtan daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılmamalıdır. 80°C'de kullanılması durumunda, çalışma basıncı (pozitif basınç) 0,20 MPa veya altında olmalıdır.

 • Tüm bileşen parçaları polipropilenden yapılmıştır ve mükemmel kimyasal dirence sahiptir ancak gerçek kullanımdan önce kartuşun kimyasal direnci, kullanılması planlanan koşullarda kontrol edilmelidir.

 • Kartuşu ayarlandıktan sonra, filtreleme sistemi kullanım amacına göre uygun sıvı ile yıkanmalıdır.