Türkiye

Mikro Filtre

Teknoloji

Orijinal Teknoloji PSE Membranları

Orijinal Asimetrik Yapı

Filmdeki gözenek çapı giriş tarafında oldukça büyüktür ancak çıkış tarafına doğru kademeli olarak azalır (aşağıdaki "PSE membran yapısı"na bakın).

Kalın parçacıklar ilk olarak giriş kısmının yakınlarında yakalanırken, daha ince parçacıklar daha derinlerde bulunan daha ince gözenekler tarafından yakalanır.

  • * Dow Chemical’ın tek tip 0,232-, 0,804- ve 2,9-μm latekslerinin karışımı

Yüksek Akış Hızı ve Düşük Başlangıç Basınç Kaybı

Giriş tarafındaki daha büyük gözenekler, başlangıç basınç kaybının daha düşük olmasını sağlar. Gözenek boyutu filmin gövdesinde küçüldükten sonra çıkış tarafında tekrar büyüyerek yüksek bir akış hızı sağlar.

Güvenilir Yakalama Performansı

Gözenek çapı, ürün sınıfına bağlı olarak 0,05 μm kadar küçük olabilir. Keskin gözenek boyutu dağılım eğrileri (aşağıdaki tablolara bakın) ince partiküllerin ve mikroorganizmaların güvenilir şekilde temizlendiğini gösterir.

Gözenek Boyutu Dağılımı