Türkiye

İteratif Rekonstrüksiyon Intelli IPV

Düşük Dozla Net Görüntü

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Önceliğin X-ışın Dozu azaltımı olması gerekir

Tıbbi muayenelere daha iyi erişim olması, X-ışın dozunda artışa yol açmaktadır.

Tıbbi muayenelere daha iyi erişim olması, popülasyon için X-ışın dozunda artışa yol açmaktadır.
BT taraması daha yaygın hale geldikçe, BT taramalarından kaynaklanan X-ışın dozu maruz kalımı da artmaktadır.

BT Dozunun toplam tıbbi X-ışın dozuna katkısı*1

BT tarayıcı sayısı*2

Referanslar
 • *1・Bolus ve ark.: NCRP Raporu 160 ve Tıbbi Görüntüleme ve Nükleer Tıp için Anlamları, JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY Cilt 41 No. 4 Aralık 2013
  ・Japonya Atom Enerjisi Komisyonu: Kanser ve Radyasyon Tedavisi, 12. Atom Enerjisi Komisyonu Belgesi 1-1
 • *2 OECD Göstergeleri, OECD Yayınlama, Paris, OECD (2017), Bir Bakışta Sağlık 2017

CASE-01

CASE-02

Kontrast Madde Doz azaltımının bir öncelik olması gerekir

Kontrast madde kaynaklı böbrek yetmezliği önemli bir endişe kaynağıdır.

İyotlu kontrast madde kullanılarak görüntülemeyle tanılama birçok faydalı bilgi sağlar, ancak böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda kontrast madde kullanımı kontrast madde nefropatisi (KMN) riski taşır. Bu nedenle, Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği, ESUR ve Amerikan Radyoloji Derneği (ACR) tarafından risk azaltma kılavuz ilkeleri yayınlanmıştır.

CASE-01

CASE-02

 • * IPV, Görsel Modelleme ile İteratif Progresif Rekonstrüksiyon için bir kısaltmadır.

Zorluk: Düşük bir radyasyon dozunda yüksek görüntü kalitesi elde etme

Muayene sayısı arttıkça maruz kalınan dozu azaltmak amacıyla dünya çapında önlemler alınmaktadır. Örneğin, radyolojik tanı için radyasyon dozunun bir ölçüsü olan Tanısal Referans Seviyesi (DRL) birçok ülkede kullanıma girmiştir ve yüksek görüntü kalitesinin korunmasına olanak tanıyacak mümkün olan en düşük dozda taramayı teşvik eden standartları tanımlamaktadır.

Tanısal referans seviyesi (DRL)
1. CTDIvol [mGy]
2. DLP [mGy・cm]
Referanslar
 • ・Kanal ve ark.: U.S. Diagnostic Reference Levels and Achievable Doses for 10 Adult CT Examinations, Radiology Volume 284 : Number 1-Temmuz 2017
 • ・Bundesamt für Strahlenschutz : Bekanntmachung der aktualisierten diagnostischen Referenzwerte für diagnostische und interventionelle Röntgenanwendungen Vom 22. Juni 2016

Zorluk: Düşük tüp voltajlı tarama sırasında kumlanmayı azaltır

Kontrast Madde Nefropatisi (KMN) riskini azaltmak için, düşük tüp voltajlı tarama sırasında kullanılan kontrast madde miktarını azaltmak için çaba sarf edilmiştir.
Bununla birlikte, düşük tüp voltajlı tarama, görüntüdeki gürültüyü artırır ve pozlama faktörlerinin seçimi daha önemli hale gelir.

X-ışınının temel özellikleri
1. Tüp voltajında SD varyasyonu

Tüp voltajının düşürülmesi görüntü kumlanmasını artırır.

2. Tüp akımının ayarlanması

Görüntüdeki gürültüyü korumak için, tüp akımını ayarlamak gerekir.

İteratif işleme teknolojimiz Intelli IPV, düşük dozla net bir görüntü sağlar

Vizyon Modeli Teknolojisi

 1. Fizik Modeli, dokuyu yüksek frekanstan düşük frekansa tek tip bir hızda ayarlayarak FBP'de bulunan gürültüyü azaltır ve FBP'ye yakın bir doku elde eder.
 2. İstatistiksel Model hem X-ışın gürültüsünü hem de elektriksel gürültüsüyü istatistiksel olarak azaltır.
 3. Nesne Modeli, morfolojik bilgi değişikliğini modelleyerek yapının şeklini, boyutunu, kontrastını, konumunu vb. dikkate alınarak yapıyı korur.

İteratif işleme Intelli IPV, yüksek doz azaltma oranında dahi normal görüntü dokusunu korur ve ayrıca görüntüdeki gürültüyü azaltarak görünürlüğü iyileştirir. Bunu Vizyon Modeli Teknolojisi mümkün kılar. Teknoloji, istatistiksel bir modeli, bir nesne modelini ve bir fizik modelini temel alarak iteratif aritmetik işleme yoluyla görüntü kumlanmasını ve kalitesini kontrol eder.

FBP görüntüsüne kıyasla geleneksel IR

 • Görüntünün dokusu değişir
 • Düşük kontrast saptanabilirliği azaltılır

Intelli IPV'nin temel avantajları

Intelli IPV, NPS'yi (kumlanma güç spektrumu) FBP'ninkine yakın hale getirerek ve düşük kontrast saptanabilirliğini 2 kata kadar artırarak FBP görüntülerine benzer bir görüntü dokusu elde eder.

FBP'ye yakın fiziksel özellikler

Sorular ve Cevaplar

Evet Gürültü azaltma etkisi, her anatomik bölge için 9 adede kadar seçilebilir yoğunluk seviyesine sahiptir (Standart: Sv. 1〜4 ve Güçlü: Sv. 1〜5).

Evet, rekonstrüksiyon süresi rutin muayeneler için kullanılacak kadar hızlıdır.

Görüntüdeki gürültüyü %90'a kadar azaltır, radyasyon dozunu %83'e kadar azaltır ve düşük kontrast saptama kapasitesini 2 kata kadar iyileştirir.