Türkiye

SupriaTM 32

Supria 32, bugünün ve geleceğin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılar.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

“Supria 32” Hasta Dostu olma özelliğini karşılar.

Rutin incelemeler için iteratif işleme

Bir gürültü azaltma teknolojisi olan yinelemeli işlemeyi (Intelli IP) rutin muayenelerde daha verimli kullanmak için, yeniden yapılandırma hızı Konvansiyonel CT'ye kıyasla %50 oranında iyileştirildi. Ek olarak, gürültü azaltma yoğunluğu yedi seviyeden seçilebilir, uygun pozlama dozu, görüntü paraziti azaltma ve işleme bağlı olarak artefakt azaltma ile yüksek kaliteli görüntüler sağlanır.
 

Rekonstrüksiyon hızı

“Supria 32” Yüksek Performans ile buluşuyor

Yüksek verimli güçlü röntgen jeneratörü

Teknolojimiz, güçlü ve yüksek verimlibir röntgen jeneratörü geliştirmemizi sağlamıştır.
Kompakt bir güç kaynağı tesisiyle yeterli çıktı elde eder. Ayrıca, geniş alanlı görüntüleme ve çok fazlı görüntüleme gibi, röntgen tüpündeki ağır yüklü incelemeleri de kapsayabilir.

* 10 yıl önce satılan BT cihazı

“Supria 32” Yüksek İşlev ile buluşuyor

Elektrokardiyogram ile senkronizasyon halinde EKG Prospektif Tarama

EKG Prospektif tarama, elektrokardiyografik bilgilerle senkronize olarak görüntü tarayan ve elde eden bir fonksiyondur. EKG Prospektif tarama ile elde edilen görüntüler kalsiyum skoru analizi için kullanılabilir*1.

  • *1  Kalsiyum skor analizi ile donatılmış bir 3D iş istasyonu gereklidir.

Hasta üzerindeki yükü azaltan faydalı işlev

Supria 32 hareket artefaktı düzeltme donanımına sahip olduğundan, vücut hareketi taramadan sonra dahi telafi edilebilir. Kifoz olan bir hastada olduğu gibi hastanın etkili görüş alanının dışında olması durumunda dahi, maksimum etkili görüş alanı dahilindeyse görüntüler yeniden tarama yapılmadan yeniden oluşturulabilir.