Türkiye

APERTOTM Lucent

Manyetik alan gücü 0,4 T olan açık kalıcı bir MRG sistemi.

Bu sayfanın içeriği sağlık çalışanlarını ve eşdeğerlerini hedef almaktadır.

Hiperakut Serebral Enfarktüs

FLAIR

DWI

ADC haritası

3D-GEIR

Serebral Anevrizma

3D-TOF VR görüntüsü

İnternal Karotid Stenozu

2D-TOF MIP görüntüsü

Boyun nabız geçitli MIP görüntüsü

3D-VASC-ASL (Çıkarmama tekniği)

Üst ekstremite nabız geçitli MRA MIP görüntüsü
Metastatik Karaciğer Tümörü

T2WI

Abdominal MRCP

Solunum geçitli MIP görüntüsü

T1WI

2D-RSSG Dinamik EOB

Sağ Yumurtalık Dermoit Kisti

T1WI

Sağ Yumurtalık Dermoit Kisti

FatSep-T1WI

Prostat Kanseri

T2WI

Posterior Boylamsal Ligament Osifikasyonu

T2WI

Multipl Miyelom

T2WI

Disk Herniasyonu

T2WI

3D Nörografi

FatSep-T2*WI

Lomber Spondiloliz

FatSep-T2WI

Yüksek Çözünürlüklü görüntü

T2WI

Omuz Eklemi

T1WI RADAR KAPALI

Omuz Eklemi

T1WI RADAR AÇIK

Lunate Malacia

FatSat-PDWI

ACL Ameliyat Sonrası (Esnek Konum)

T2WI

Rotatör Kaf Kısmi Yırtılması

T2WI

Rotatör Kaf Kısmi Yırtılması

FatSep-T2WI

Parmak Kırığı

sol: T2*WI sağ: STIR

Menisküs Yaralanması

T2*WI

Selülit şüphesi, Osteomiyelit Şüphesi

FatSat-PDWI

Selülit şüphesi, Osteomiyelit Şüphesi

T2WI

Labral Yırtılma

T2*WI Radyal Yığın