Türkiye

Resmi Sosyal Medya

Aşağıdaki bakış açıları ve davranışlar, resmi Fujifilm sosyal medya hesaplarının yönetim özelliklerini belirtmektedir.

Sosyal medya, çok sayıda tanımlanmamış bireysel kullanıcı tarafından kullanılarak bilginin yayınlanması yoluyla iletişim kurulan internet veya web teknolojisi araçları olarak tanımlanır.

Temel Politika

Fujifilm çalışanları, sosyal medyayı kullanırken yasalara ve Fujifilm Kurumsal Davranış Tüzüğüne ve Davranış Kurallarına uyar. Saldırgan olarak kabul edilebilecek ifadelerden kaçınmalı ve tüm iletişimlerde "açık, adil ve net" olma kriterlerini uygulamalıdır. Her zaman profesyonel bir şekilde davranmaları gerekir

Sosyal Medyanın Niteliğini Anlama

Sosyal medya kullanıcıları, internette yayınlanan bilgilere çok sayıda tanımlanmamış bireysel kullanıcı tarafından erişilebileceğini, bu bilgilerin yayınlandıktan sonra tamamen silinemeyeceğini ve bir bireyin gönderilerinin kendi şirketine mal edilebileceğini anlamalıdır. Bu nedenle sosyal medya kullanıcısı, diğerlerinin paylaşımlarına ve kendi davranışlarında sorumlu bir yaklaşım sergileme konusunda sürekli olarak dikkat etmelidir.

Tüm Sosyal Medya Kullanıcılarına

Resmi Fujifilm sosyal medya hesapları üzerinden çalışanlar tarafından yapılan tüm paylaşımlar, mutlak suretle Fujifilm'in resmi duyurularını ve görüş beyanlarını ifade etmeyecektir. Resmi duyurular ve görüş beyanları, Fujifilm'in kendi web sitesi, haber bültenleri ve benzeri araçlar üzerinden yapılır.