เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่ ชั้น 23-26 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ
123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2660 8000

 เบอร์โทรสาร

+66(0) 2617 6748-9
 รายนามผู้บริหาร ประธาน มาซาอากิ ยานากิย่า
 ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2510
 ถือหุ้น บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น แปซิฟิค จำกัด.
 จำนวนพนักงาน มากกว่า 900 คน
 สาขา กรุงเทพ 7 สาขา
ต่างจังหวัด 20 สาขา
ศูนย์บริการ ศูนย์บริการ Innovative Document Solution Center (IDSC)
 ธุรกิจและบริการ Office Product
Production System
พริ้นท์เตอร์
ซอฟต์แวร์

Supplies
FUJIFILM Business Innovation Global Services

พันธกิจของเรา

การขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจ 
พันธกิจของเราคือความมุ่งมั่นดั่งคำมั่นสัญญาที่จะสร้างนวัตกรรมและขยายขอบเขตการขายใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ  ซึ่งเราสามารถทำได้โดย

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และโซลูชั่นที่โดดเด่น
  • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจของลูกค้าในทุกสถานการณ์
  • จัดทำขั้นตอนการทำงานที่สามารถส่งต่อความรู้และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ลูกค้าสามารถยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กร