ติดต่อบริษัท

เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมให้บริการคุณ

ติดต่อบริษัท

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากคำแนะนำของรัฐบาลมาเลเซีย บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัดจึงได้จัดเตรียมแผนสำรองของศูนย์บริการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการจากระยะไกล (Remote Technical Support) อย่างไรก็ตามลูกค้าบางท่านอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการให้บริการทางโทรศัพท์

 

การสนับสนุนด้านเทคนิคระยะไกล พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย ทุกท่าน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้การติดต่อที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งคำร้องขอบริการและสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ แชทคุยกับเรา (Live Chat) ให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.) 

 

ทุกท่านสามารถเข้าถึงไดเวอร์ การช่วยเหลือด้วยตนเอง ดาวน์โหลด และบริการอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการสนับสนุนออนไลน์ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการสนับสนุนแบบวิดีโอ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ผ่านช่องทางยูทูปของฟูจิ ฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น หรือ YouTube FUJIFILM Business Innovation Thailand Official

สำนักงานใหญ่

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดี-รังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แขวงจอมพล
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6746-7
แผนที่สำนักงานใหญ่

FUJIFILM Business Innovation Call Center

สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ ซอฟต์แวร์ และแจ้งปัญหาทางด้านเทคนิคหรือการใช้งาน
เวลาทำการ 07.30 – 18.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) และ วันเสาร์ 08.30 – 17.00 น.
โทร: 02 660 8400
โทรสาร: 02 617 6748-9
โทร: 1-800-29-4567 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด)

อีเมล: css.kj@fujifilm.com
และ ซัพพอร์ต & ไดรเวอร์ (Support and Drivers

  
ฝ่ายขาย

พรินเตอร์, ซอฟต์แวร์, โซลูชันส์ เซอร์วิส  

แผนกขาย (Sales Department)
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6748-9
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

 

Paper Supplier กระดาษและหมึกพิมพ์

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000 ต่อ 2226
โทรสาร: 02 617 6748-9
หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์  Online Contact Form

เสียงของลูกค้า

เสียงของลูกค้า (Voice of Customer)

เสียงของลูกค้า” คือ ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าต่อฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ในเรื่องต่างๆ ซึ่งฟูจิฟิล์มฯ จะนำไปแก้ไขเพื่อให้คุณภาพของการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น

 

 

หน่วยงาน Voice of Customer
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6747–8
หรือติดต่อทาง
ฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)ให้ข้อมูลของการกระทำความผิด

การให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น(ประเทศไทย) 
หรือผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรม และ กระทำการซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทฯ
การปฏิบัติตามหลักกฎหมายในเรื่องของการรับแจ้งการกระทำความผิด และ
ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามมาตราฐานจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของคุณค่าหลักของฟูจิฟิล์มฯ การให้ข้อมูลของการกระทำความผิด หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมสามารถแจ้งมาได้ที่

เจ้าหน้าที่กำกับนโยบาย
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23 ถึง 26 อาคารซันทาวเวอร์ เอ
เลขที่ 123 ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02 660 8000
โทรสาร: 02 617 6747-8
เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์

หรือ สามารถ
อีเมล์มาได้ที่ 
dgi-fbth-ComplianceOfficer@fujifilm.com
ผู้ที่ให้ข้อมูลการกระทำความผิดจะได้รับการคุ้มครอง
ซึ่งรวมถึงชื่อและข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการรักษาเป็นความลับ
เจ้าหน้าที่กำกับนโยบายอาจมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อ
มูลหาก มีเหตุจำเป็น ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเองก็
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กำกับนโยบายได้ตลอดเวลาเช่นกัน

หรือติดต่อทาง ฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)

 

คำถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน
สามารถติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อที่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ ศุกร์

โทร: 02 660 8000ต่อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Collection Hotline: 02 660 8181
โทรสาร: 02 617 6751
อีเมล: fxthcls.uq@fujifilm.com

คำถามทั่วไป (General Enquiries)

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม

เวลาทำการ: เวลา 08.30 -17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
โทร:02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8
หรือติดต่อทางฟอร์มออนไลน์ (Online Contact Form)