ตัวแทนศูนย์บริการ ASP (Authorized Service Provider)                                      ตัวแทนบริการรับเครื่องซ่อม DOP (Drop Off Point)*

กรุงเทพ

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

สำนักงานใหญ่

พันธ์ทิพย์ประตูน้ำ

เซียร์รังสิต

ซีคอนศรีนครินทร์

ไอทีมอลล์ฟอร์จูน

02-5538888

02-6566171-2

02-9926910-1

02-7218971

02-6411314

 

ภาคเหนือ / ภาคกลาง

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

แคมปัสคอมพิวเตอร์

สมาร์ทอิงค์ เชียงใหม่

ชิชาง คอมพิวเตอร์

พอช.คอม

นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง

เด่นชัยเทค

เควีซีคอมพิวเตอร์

เชียงรายเทคโนคอม

ตึกเจริญคอมพ์เน็ตเวอร์ค เซ็น.เตอร์

ศรีทิพย์ ออฟฟิต ซิสเต็ม

ไฟร์คอมพิษณุโลก

ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค

เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์

ไอที สมาร์ท สโตร์

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

เจได แอ็ดซ์วานซ์แอนด์โซลูชั่น

โกลด์พีซี เน๊ตเวิร์ค

วิช เวนเดอร์

ตากคอมพิวเตอร์

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงราย

เชียงราย

นครสวรรค์

นครสวรรค์

พิษณุโลก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

สุโขทัย

พะเยา

อ่างทอง

ตาก

053-903634-5

053-279848

053-410900

053-280150

053-204481-3

053-223265-6

053-211450

053-722039

053-745121

056-317112

056-881596-8

055-219200 / 081-5333252

055-219200

055-215049

055-378597

055-248999

055-643066

054-411220, 411221-2

035-632508

055-540573

 

ภาคตะวันออก

ดี อาร์.คอนซัลแตยท์

ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์

ดิจิตอล ออฟฟิศ โซลูชั่น

เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี่

สยามไมโครซอฟท์เทค

วัฒนซิสเท็มเมชั่น

ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส

โปรมีเดียส์ซัพพลาย

อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ระยอง

ระยอง

ปราจีนบุรี

038-512386, 0852124779

038-764312, 038-765800

033-031839

038-750388, 085-2777722

038-270442-3

038-374073-6

038-860278

038-861260

037-414531

 

ภาคตะวันตก

แน็บ คอมพิวเตอร์

สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่

บ้านดิน

พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์

ที.จี. คอมพิวเตอร์

เพชรดอทคอม

สมุทรสาคร

นครปฐม

นครปฐม

ราชบุรี

กาญจนบุรี

เพชรบุรี

034-412687

034-331704

034-331744, 085-1115664

089-6129588

034-521108

086-8009984

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บี.ดี.คอมพิวเตอร์

สยามคูณอนันต์

เมย์เดย์บุคดอทคอม

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

เบสท์เทค โอเอ

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

โปรคอมพิวเตอร์

ไอที สมาร์ทเซอรวิส

โกดังคอมพิวเตอร์

พลายซิสเตมส์

ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์

อุดรธานี

อุบลราชธานี

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ขอนแก่น

ขอนแก่น

สุรินทร์

สกลนคร

เลย

สุรินทร์

บุรีรัมย์

042-326004

086-2525522

044-271500, 044-271575

044-271365

043-244333

043-322750-1

044-538944

042-733595

042-861489

044-514224

044-621464-5

 

ภาคใต้

แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์

ไฮเทคคอมพิวเตอร์

วิน-วิน คอมพิวเตอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

เอสพีเอ คอมพิวเตอร์

เอส.ดี ภูเก็ตคอมพิวเตอร์

ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012

ออลอินวันเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส

เอส อาร์ คอมเทค

เอ็น ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

ทักษิณอินโฟเทค

นราก็อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

ไอ.ที.เซ็นเตอร์

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ศูนย์บริการ ซินเน็ค*

ชุมพร

ชุมพร

นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)

นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

กระบี่

พัทลุง

สงขลา

ระนอง

ปัตตานี

นราธิวาส

ยะลา

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

077-571361, 077-571756

09-36688822

075-342934-6

075-318700

086-258222

075-632590

074-620584

074-442427

077-826200

073-349000

073-522552

073-244411

077-212932-3

074-429372-5

 


Fujifilm Business Innovation