คำถามที่พบบ่อยการหักและนำส่งภาษีแทน WHT

Witholding Tax

คำถามที่พบบ่อยการหักและนำส่งภาษีแทน WHT

WHT Representative (Q&A) – คำถามที่พบบ่อย การหักและนำส่งภาษีแทน 

1.สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน (คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
2.สำหรับบัญชีลูกค้าทั่วไป (คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

3.ดาวน์โหลด หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย