หากมีข้อสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติม

ติดต่อ

General Enquiries
โทร: 02 660 8000
แฟกซ์: 02 617 6747-8

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 17:00 น.

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อคำถามทั่วไป

* * * * * * * * * * * เสมือนไร้ความสามารถ และยินยอมให้บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Captcha