เคลื่อนย้ายอุปกรณ์

Relocate_Machine

ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ FUJIFILM Business Innovation หรือไม่เพียงกรอกแบบฟอร์มการย้ายเครื่องของเราและเราจะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการเคลื่อนย้าย

เราขอขอบคุณเวลาของคุณในการกรอกข้อมูลในช่องต่างๆที่จำเป็น *เพื่อให้เราสาม ารถจัดการคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มการย้าย

ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

ข้อมูลสถานที่การย้าย

ข้อมูลในการรับเครื่อง

This property is used to display a short description
This property is used to display a short description

ข้อมูลการจัดส่งเครื่อง

This property is used to display a short description
This property is used to display a short description

ข้อมูลการจัดส่งเครื่อง