นโยบายสื่อสังคมออนไลน์

Social media policy

นโยบายสื่อสังคมออนไลน์

วัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบายสื่อสังคมออนไลน์ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มีนโยบายด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของการสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของเรา


วิธีการส่งผ่านข้อมูลฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จะมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ด้วยวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลที่โปร่งใสและสม่ำเสมอ


ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น :

1. เข้าใจว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสถานที่ที่ลูกค้าใช้เป็นแนวทางหลักในการติดต่อสื่อสาร
2. มุ่งมั่นที่จะเข้าใจคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินธุรกิจโดยพัฒนาทัศนคติของการรับฟัง "เสียง" ของลูกค้าในสื่อสังคมออนไลน์
4. จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่บริษัทเป็นผู้เผยแพร่ และจะดูแลไม่ให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเคารพในการติดต่อสื่อสารของพนักงานในสื่อสังคมออนไลน์ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น :

1. เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของเรา
2. จะติดต่อสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทั่วไปของบริษัท

การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีลูกค้าเรียกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จะให้คำอธิบายสำหรับคำขอดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้จะได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามนโยบายส่วนบุคคลของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

>นโยบายส่วนบุคคลของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น

การเผยแพร่

เนื้อหาของการเผยแพร่และการสื่อสารโต้ตอบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อความสำหรับลูกค้าได้รับการเผยแพร่ผ่านทางบัญชีอย่างเป็นทางการ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นมั่นใจว่าเราจะผ่านการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่โปรดเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหรือตอบกลับความคิดเห็นทั้งหมดได้

เรามีบริการให้คำปรึกษาสำหรับคำถามทั่วไปและคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการของเรา หากต้องการคำตอบ กรุณาติดต่อหมายเลขการให้คำปรึกษานั้น

> กรุณาเขียนถึงเราในแบบสอบถามของคุณ

ข้อควรระวังกรุณาระวังชื่อบัญชีที่คล้ายคลึงกับบัญชีอย่างเป็นทางการของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น บัญชีอย่างเป็นทางการในปัจจุบันดังต่อไปนี้:

FUJIFILM Business Innovation official YouTube global channel: https://www.youtube.com/channel/UCByguxHEpllDl_-ww1ZzNiQ
FUJIFILM Business Innovation official Facebook Account: https://www.facebook.com/FUJIFILMBusinessInnovationTH

การปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ความคิดเห็นและพฤติกรรมของพนักงานของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นในสื่อสังคมออนไลน์อาจแตกต่างจากมุมมองอย่างเป็นทางการของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น นอกจากนี้เราจะบันทึกการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการโพสต์ข้อความและความคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนกับลูกค้า ในกรณีที่จำเป็นและด้วยวิธีการที่เหมาะสม  บันทึกการใช้งานจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงบริการของเราเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น

ข้อมูลการติดต่อสำหรับบัญชีอย่างเป็นทางการของสื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีอย่างเป็นทางการของสื่อสังคมออนไลน์ของเราได้ที่: Dgi-fbth-web.inquiry@fujifilm0.onmicrosoft.com