ในฐานะที่เป็นบริษัทที่กำลังเติบโต คุณต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คุณคิดในการบริหารจัดการข้อมูลของคุณ พนักงานของคุณอาจต้องทำงานนอกสถานที่และบางครั้งตลอดทั้งวัน ทำให้ต้องมีการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ที่หลากหลายในสถานที่ต่างๆ และอุปกรณ์ทางด้านไอทีในปัจจุบันของคุณไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มีทางออกให้กับคุณ ระบบการบริหารจัดการโดยใช้คลาวด์เป็นศูนย์กลางจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ไม่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ไอที (Infrastructure) ด้วยฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่นคุณจะสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่ยังคงรักษาระดับการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมไว้ได้ในระดับสูง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง