บริการ Scanning Services

บริการสแกนและคัดแยกเอกสาร รวมถึงดึงข้อมูลจากเอกสาร เพื่อแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ

บริการ Scanning Services

บริการ Scanning Service ของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มาพร้อมทีมผู้ให้บริการระดับมืออาชีพในการออกแบบระบบจัดเก็บเอกสารและสแกนเอกสาร ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการแปลงเอกสารกระดาษเป็นไฟล์ดิจิทัล พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 27001 ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้


Scanning Services

 

กระบวนการ Scanning Services 

  • ขั้นตอนที่ 1 รับงานจากลูกค้าโดยจะมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร โดยเช็คจากลิสต์รายการ จากนั้นจะทำการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงติดบาร์โค้ด เพื่อนำไปสแกน

Scanning Services สแกนเอกสาร


Scanning Services สแกนเอกสาร 2

  • ขั้นตอนที่ บันทึกข้อมูลด้วยระบบาร์โค้ดเพื่อรอนำส่งข้อมูลลูกค้า

Scanning Services สแกนเอกสาร 3

  • ขั้นตอนที่ นำเอกสารไปสแกน พร้อมกับตรวจสอบไฟล์ภาพและจำนวนให้ตรงกับงาน

Scanning Services สแกนเอกสาร 3

Scanning Services สแกนเอกสาร 3.2

  • ขั้นตอนที่ 4 คือ Auto Indexing ด้วยระบบซอฟแวร์อัฉริยะ ที่มีส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

  • Image Enhancement ทำการปรับปรุงไฟล์ภาพให้มีคุณภาพดีขึ้น

  • Document Classification ทำการคัดแยกชุดและประเภทของเอกสาร

  • Auto Capturing ทำการดึงข้อมูลสำคัญบนเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

 

 

Scanning Services สแกนเอกสาร 4

  • ขั้นตอนที่ 5 ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความผิดพลาด

Scanning Services 5

  • ขั้นตอนที่ 6 ส่งงานกลับไปให้ลูกค้าโดยแยกออกเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 ส่งเป็นข้อมูล หรือ Soft File ให้ลูกค้าทาง Server

 

Data Transfer Scanning Services

แบบที่ 2 ส่งเอกสารตัวจริงกลับ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารตามลิสต์ที่ได้มาข้างต้น จัดงานลงกล่องและบันทึกวันที่ข้างกล่อง

 

Scanning Services 7

ข้อดีของบริการ Scanning Services

บริการสแกนจัดเก็บเอกสาร ช่วยลดพื้นที่การเก็บเอกสารกระดาษ ลดต้นทุนให้องค์กร
ด้วยระบบจัดเก็บเอกสาร ทำให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ทันที

ข้อมูลปลอดภัย ไม่รั่วไหล ตามมาตรฐาน ISO 27001 

 

ติดต่อทีมขายของเรา