แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกันสินค้า


รายละเอียดผู้ติดต่อ
* * * *

รายละเอียดสินค้า
* หมายเหตุ: สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้ระบุ โปรดเลือก “อื่นๆ” และระบุชื่อตัวแทน : หมายเหตุ: สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้ระบุ โปรดเลือก “อื่นๆ” และระบุชื่อตัวแทน : * * * หมายเหตุ: ถ้ามีข้อมูลรับประกันไม่ตรงกับที่แจ้ง โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า 0-2660-8400 * โปรดระบุหมายเลยซีเรียล โปรดระบุประเภทการรับประกันผลิตภัณฑ์และหมายเลขผลิตภัณฑ์ * *
Captcha