กระบวนการรีไซเคิลแบบบูรณาการ

กระบวนการรีไซเคิลแบบบูรณาการ
(การรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ อะไหล่และผลิตภํณฑ์ใช้แล้ว)

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการสร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ (Integrating Recycling System) และการบริหารวงจรของผลิตภัณฑ์แบบปิด (Closed loop system) โดยบริษัท ฯ ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท Total Environmental Solution Co.,Ltd จนสามารถทำการถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ทุกชนิด และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ทำให้เรายังคงรักษาเป้าหมาย ไม่มีขยะฝังกลบจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ (Zero Landfill) ไว้ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่มีสัญญาบริการกับบริษัทฯ ตลับหมึกใช้แล้ว อะไหล่ และผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมกลับมายังบริษัทฯ ผ่านทางพนักงานขนส่งซึ่งเป็นกระบวนการมาตรฐานของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคืนมากับพนักงานขนส่งเมื่อมีการนำสินค้าใหม่ไปส่ง (ยกเว้นการจัดส่งด่วนโดยรถจักรยานยนต์)

*ในกรณีที่ท่านมีตลับหมึกใช้แล้วจำนวนมากต้องการส่งคืน สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 02 660 8400

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีสัญญาบริการ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งคืนตลับหมึกมายังบริษัทฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ด้วยวิธีการดังนี้

  • นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้วใส่ถุง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ถุงเดิมจากบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ จากนั้นปิดผนึกถุงให้เรียบร้อยป้องกันการหกรั่วไหล และใส่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ของตลับหมึกพิมพ์ใหม่หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่สะดวก
  • สามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ต่อไปนี้

 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาสีลม/สาทร
ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้องหมายเลข B2-C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 02 632 1511

สาขาพระปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : 7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า ชั้น 14 ห้อง1401,1403 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02 884 7411-19

Logistic Center (รับทางไปรษณีย์เท่านั้น)
45/6 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02 170 9777

ภาคเหนือ  
       
สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่ : 153,155,157 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 221 567

ภาคกลาง

สาขาอยุธยา
ที่อยู่ 60/15 หมู่ที่ 9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 800 678-80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขานครราชสีมา (โคราช)
ที่อยู่ 521/3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. (044) 295 824-6

ภาคตะวันออก

สาขาอมตะนคร

ที่อยู่: 121/5 หมู่ 6 ต. ดอนหัวฬอ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000 โทร.(038) 057 106

สาขาระยอง
ที่อยู่: 6/2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร. (038) 966 232-4

ภาคใต้

สาขาหาดใหญ่

ที่อยู่: 34 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. (074) 347 213-6

สาขาภูเก็ต
ที่อยู่: 100/202-203 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. (076) 610 271-2

หมายเหตุ :

  1. กรณีลูกค้าประสงค์ส่งคืนตลับหมึกเป็นจำนวนมาก อาจจะมีค่าใช้จ่ายจาการขนส่งเพิ่มขึ้นมา
  2. สงวนสิทธิการรับคืนเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Xerox, FUJI XEROX และ FUJIFILM ที่ซื้อกับบริษัทฯ เท่านั้น

รายละเอียดกระบวนการรีไซเคิลตลับหมึก สำหรับอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิกดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์