Nederland

Film voor drukmeting

Prescale

NEW

Structuur en principe

Structuur van Prescale

Er zijn twee typen Prescale: het type met twee vellen (duosheet) en het type met één vel (monosheet). Het duosheettype bestaat uit twee lagen waarvan respectievelijk een coating is aangebracht met kleurvormend materiaal en kleurontwikkelend materiaal. Dit type wordt gebruikt door de met de chemische middelen gecoate zijden over elkaar te plaatsen. Het monosheettype is een folie met een enkele basisfolie met een coating van kleurvormend materiaal en ontwikkelaar.

Hoe Prescale werkt

De microcapsules in de kleurvormende laag worden door druk gebroken en de kleurloze kleurstof wordt geabsorbeerd door de ontwikkelaar, waardoor een chemische reactie een rode kleur produceert. De microcapsules die het kleurvormende materiaal bevatten, worden aangepast aan verschillende groottes en sterktes en worden uniform gecoat, waardoor een kleurdichtheid ontstaat die overeenkomt met de hoeveelheid druk.

Drukgrafiek

Door de standaardtabel te controleren, kan de drukwaarde visueel worden bevestigd.

voor gemiddelde druk [MW]
Continue druk
Tijdelijke druk
  • * De delen die door de stippellijnen worden weergegeven, kunnen het toegestane foutbereik overschrijden, dus het mag alleen als referentie worden gebruikt.
  • * Prescale wordt gebruikt door curves A, B of C te selecteren, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidscondities.
  • * De gemeten druk die de tijd bereikt voor de continue druk van de extreem lage druk (5LW), de extreem lage druk (4LW), en de ultra-extreem lage druk (LLLW) is 5 seconden en de onderhoudstijd van de meting is 2 minuten.
  • * Superhoge druk (HHS) is alleen voor continue druk.

Het gebruik van Prescale

1)【Illustration】 Het gebruik

2)【Video】 Het gebruik van Prescale