Türkiye

İş Alanları

Fotoğraf filmi üretimindeki yıllara dayanan uzmanlığından güç alan Fujifilm; Sağlık Hizmetleri, Malzemeler ve Görüntüleme olarak adlandırdığımız üç farklı alanda çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Değerli ürün ve hizmetler sunarak insanların hayat kalitesini artırma ve toplumsal ilerlemeyi hızlandırma konularında destek olmayı amaçlıyoruz.

Kapsamlı bir sağlık hizmetleri şirketi olarak, üç farklı alanda, yani "Önleme", "Tanı" ve "Tedavi" alanlarında çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yanıt vermek, hastalıkların erken tespitini gerçekleştirmek ve yenilikçi aşıların ve ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesi için destek sağlamak yoluyla dünyanın dört bir yanındaki bireylerin sağlığına katkıda bulunuyoruz.

[resim] Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri

Malzemeler alanında, endüstriyel verimliliği iyileştirerek ve bilişim ve iletişim teknolojilerini topluma tanıtarak kaynak geri dönüşümünü teşvik etmek ve iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirmek gibi çevresel konular üzerinde çalışmaktayız.

[resim] Gelişmiş Malzemeler
Gelişmiş Malzemeler
[resim] Grafik Sistemler & Inkjet Ürünler
Grafik Sistemler & Inkjet Ürünler
[resim] Kayıt Ortamı
Kayıt Ortamları

Görüntüleme alanında, filmler ve fotoğraflar aracılığıyla çeşitli anıları ve olayları somut hale getiriyor, hayatların duygusal olarak zenginleşmesine, insanlar arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

[resim] Fotoğraf Görüntüleme
Fotoğraf Görüntüleme 
[resim] Optik Cihaz & Elektronik Görüntüleme
Optik Cihaz & Elektronik Görüntüleme